Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pensioniavalduse esitamine

Pensioni saamiseks tuleb esitada avaldus. Kui soovid saada vanaduspensioni alates päevast, kui sul tekib õigus pensioni saada, pead esitama avalduse üheksa kuu jooksul: kuus kuud enne õiguse tekkimist kuni kolm kuud pärast seda. Teiste pensioniliikide puhul määratakse pension igal juhul avalduse esitamise päevast.

Pensioniavalduse vorm

Pensioniavalduse saad esitada

 • elektrooniliselt meie iseteeninduses
 • digiallkirjastatuna e-posti aadressil [email protected]
 • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses
  Klienditeenindusse võta palun kaasa isikut tõendav dokument. Selleks võib olla ID-kaart, juhiluba, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, välismaalase pass, ajutine reisidokument, pagulase reisidokument, meresõidutunnistus, tagasipöördumistunnistus, tagasipöördumise luba.
  Välisriigi kodaniku puhul kontrollime rahvastikuregistrist elamisloa või elamisõiguse olemasolu ja selle kehtivust.

Koos taotlusega esita kõik vajalikud dokumendid oma pensioni suuruse arvutamiseks.

Otsuse oma pensioni kohta saad pärast pensioniõiguse tekkimist või 15 tööpäeva jooksul alates viimase dokumendi esitamisest, kui sul on selleks ajaks pensioniõigus tekkinud.

Näide 1: Toomase pensioniõigus tekib 1. märtsil, kui on tema sünnipäev ja ta jõuab vanaduspensioniikka. Pensioniavalduse ja tööraamatu oli Toomas esitanud sotsiaalkindlustusametile juba 1. jaanuaril. Kui Toomaselt ei vajata muid andmeid ja dokumente, teeb sotsiaalkindlustusamet otsuse Toomasele konkreetse pensionisumma määramise kohta hiljemalt 19. märtsiks ehk 15 tööpäeva jooksul tema pensioniõiguse tekkimisest.

Kui Toomase dokumentidega ei ole kõik korras - näiteks ei suuda Toomas tõendada oma pensioniõiguslikku staaži või ei ole ta esitanud oma tütre ema kirjalikku nõusolekut lisada ühise lapse kasvatamine Toomase pensioniõigusliku staaži hulka –, siis teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt 1. märtsiks otsuse, et Toomasele ei määrata pensioni.

Näide 2: Pille jõuab vanaduspensioniikka oma sünnipäeval 1. detsembril. Pensioniavalduse ja tööraamatu oli Pille esitanud sotsiaalkindlustusametile juba 1. juunil. Oktoobri lõpus avastas Pille, et tal oli jäänud tööraamatusse märkimata töötamine aastatel 1991–1996. Seetõttu palus ta 15. novembril sotsiaalkindlustusameti abi arhiivipäringu tegemiseks, et lisada ka need tööaastad pensionistaaži hulka ja tänu sellele saada suuremat pensioni. Sotsiaalkindlustusamet sai Pille töötamist tõendavad andmed ja dokumendid kätte 15. detsembril. Otsuse pensioni määramise kohta teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt jaanuaris, st 15 tööpäeva jooksul arvates sellest, kui saadi uued tõendid Pille töötamise kohta. Otsus jõustub tagasiulatuvalt 1. detsembrist, kui saabus Pille vanaduspensioniiga ja tal tekkis pensioniõigus.

Mis juhtub pärast pensioniavalduse esitamist?

Pensioniavalduse läbivaatamise aeg oleneb sellest, kas pensioni saamise õigus on juba tekkinud ja kas meil on kõik pensioni arvestamiseks vajalikud andmed olemas.

 • Kui kõik dokumendid on olemas ja korrektsed, teeme otsuse 15 tööpäeva jooksul arvates päevast, kui sul tekib õigus pensioni saada.

Näide 1: Toomase õigus pensionile tekib 1. märtsil, kui on tema sünnipäev ja ta jõuab vanaduspensioniikka. Pensioniavalduse ja tööraamatu oli Toomas esitanud sotsiaalkindlustusametile juba 1. jaanuaril. Kui Toomaselt ei vajata muid andmeid ja dokumente, teeb sotsiaalkindlustusamet otsuse Toomasele konkreetse pensionisumma määramise kohta hiljemalt 19. märtsiks ehk 15 tööpäeva jooksul tema pensioniõiguse tekkimisest.

Kui Toomase dokumentidega ei ole kõik korras – näiteks ei suuda Toomas tõendada oma pensioniõiguslikku staaži või ei ole ta esitanud oma tütre ema kirjalikku nõusolekut lisada ühise lapse kasvatamine Toomase pensioniõigusliku staaži hulka –, siis teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt 1. märtsiks otsuse, et Toomasele ei määrata pensioni.

 • Kui dokumente läbi vaadates selgub, et asutustesse või arhiivi tuleb teha lisapäringuid, võib otsuse tegemine edasi lükkuda. Sel juhul teeme otsuse 15 tööpäeva jooksul alates viimase dokumendi esitamisest, kui sul on selleks ajaks tekkinud õigus pensionile jääda.

Näide 2: Pille jõuab vanaduspensioniikka oma sünnipäeval 1. detsembril. Pensioniavalduse ja tööraamatu oli Pille esitanud sotsiaalkindlustusametile juba 1. juunil. Oktoobri lõpus avastas Pille, et tal oli jäänud tööraamatusse märkimata töötamine aastatel 1991–1996. Seetõttu palus ta 15. novembril sotsiaalkindlustusameti abi arhiivipäringu tegemiseks, et lisada ka need tööaastad pensionistaaži hulka ja tänu sellele saada suuremat pensioni. Sotsiaalkindlustusamet sai Pille töötamist tõendavad andmed ja dokumendid kätte 15. detsembril. Otsuse pensioni määramise kohta teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt jaanuaris, st 15 tööpäeva jooksul arvates sellest, kui saadi uued tõendid Pille töötamise kohta. Otsus jõustub tagasiulatuvalt 1. detsembrist, kui saabus Pille vanaduspensioniiga ja tal tekkis pensioniõigus. 

Pane tähele, et kui esitad pensionitaotluse enne pensioniõiguse tekkimist (näiteks enne pensioniikka jõudmist), saame otsuse teha siiski alles pärast pensioniõiguse tekkimist.

Ka tulevase pensioni suuruse saame välja arvestada alles siis. Seda põhjusel, et kui töötad kuni pensionile jäämiseni edasi, suurendab ka sellelt töötasult arvestatud sotsiaalmaks sinu pensioni. 

Vajaduse korral võtame sinuga avaldusel märgitud kontaktandmetel ühendust. Lisapäringud asutustesse, kus oled töötanud, või arhiivi teeme sinuga kokkuleppel. Pane ka tähele, et arhiivipäringud on tasulised. 

 • Kui otsus on tehtud, saadame selle kohe sinu antud e-posti aadressil. Otsuse võid kätte saada ka meie klienditeenindustest.
 • Pensionitunnistuse saadame sulle posti teel koju 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 • Esimese pensioni maksame välja esimesel võimalusel pärast otsuse tegemist. Edaspidi saad pensioni iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, on maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Kui sul tekkis pensioni taotlemise ja selle menetlemise kohta küsimusi, pöördu sotsiaalkindlustusameti poole

Viimati uuendatud 25.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?