Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eesti pensionisüsteem

Pension on hüvitis, mida makstakse vanaduse, töövõimetuse ja toitja kaotuse korral.
Pensionisüsteemi eesmärk on tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek ja aidata säilitada harjumuspärane elustandard.

Eesti pensionisüsteem toetub kolmele sambale
I sammas ehk riiklik pension

I sambas kogutakse pensioniõiguseid ning pensioni suurus sõltub pensionistaažist, mis kujuneb eluteel toimunud tegevustest nagu töötamine, laste kasvatamine, sõjaväes teenimine, õppimine jms.

Sellega tegeleb sotsiaalkindlustusamet.

Loe edasi
II sammas ehk kohustuslik kogumispension

II sammast rahastatakse sotsiaalmaksust ja töötaja brutopalgast, lisaks sissemaksetele sõltub samba suurus sellest, kuidas fondid on suutnud kogutut kasvatada.

Sellega tegeleb pensionikeskus ja teenusepakkujad. 

Loe edasi
III sammas ehk täiendav kogumispension

III sammas on täiel määral vabatahtlik, sissemakseid sambasse saad teha ise ja neid saab teha tööandja, need ei ole seotud teenitava tuluga. Samba suurust mõjutab ka III samba puhul pensionifondide tootlus. 

Sellega tegeleb pensionikeskus ja teenusepakkujad.

Loe edasi

Eesti pensionisüsteem jätab võimaluse minna pensionile erinevatest sammastest eraldiseisvalt. See tähendab, et näiteks I samba riiklikule pensionile jäämine ei tähenda automaatselt II või III samba väljavõtmist või vastupidi, II või III samba väljavõtmine ei pea tähendama samaaegselt riiklikule pensionile jäämist. Võimalused ja tingimused sammastes kogumiseks ja pensioni väljavõtmiseks on erinevad ning selleks, et saada valitud sambast pensioni, tuleb esitada soovitud ajal vastav avaldus.

I samba riikliku pensioni määrab ja avaldusi võtab vastu sotsiaalkindlustusamet. II ja III samba avaldused saab esitada pensionikeskusele, mis peab pensioniregistrit, või teenusepakkujatele nagu pangad, kindlustusseltsid, tulundusühistud.

Viimati uuendatud 19.05.2023

Kas sellest lehest oli abi?