Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööraamat

Enne 1999. aastat kogunenud pensionistaaži tõendamiseks tuleb sotsiaalkindlustusametile edastada oma tööraamat ning muud töötamist, õppimist, väeteenistust või laste kasvatamist kinnitavad dokumendid, mille alusel määratakse vanaduspension.
1999. aastast alates on vajalikud andmed registrites olemas ja nende tõendamiseks ei ole vaja lisadokumente esitada.

Mis dokumente on vaja pensioni määramiseks?

Pensioniõigusliku staaži hulka  (kuni 31.12.1998) kuuluvad ja tööraamatu või muude dokumentide abil tõestamist vajavad järgmised tegevused:

 • töötamine
 • töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana, kui maksid sotsiaalmaksu
 • teenistus Eesti kaitseväes
 • töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990, kui sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.
 • kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg endise Nõukogude Liidu territooriumil (kui sul on täidetud järgmised nõudmised: sind suunati teenistusse Eestist, sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži, mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit või sa elasid enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis)
 • õppimine kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis statsionaarses õppes
 • lapse kasvatamine vähemalt kaheksa aastat ja väikelapse eest hoolitsemine kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. (Lapse kasvatamise eest saab pensionistaaži kasutada ainult üks lapse kasvataja. Lapse kasvatajad peavad kokku leppima, kes saab pensionistaaži kasutada. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek).
 • tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolitusel osalemine ja aeg, mil said töötu abiraha
 • I grupi invaliidi või alla 18-aastase puudega lapse eest hoolitsemine
 • loomeliitude ja kutseühingute liikmena tegutsemine
 • töötamine talus, kui talu oli maksude maksmisest vabastatud
 • tingimisi vabadusekaotusega karistatud isikuna kohustuslikus korras töötamine, vabadusekaotuseta paranduslikel töödel töötamine või ravi- ja tööprofülaktooriumis töötamine.

Pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid on tööraamat, kaitseväeteenistuse tunnistus, sõjaväepilet, tööleping, kutseõppeasutuse või ülikooli diplom, töötukassa teatis töötu abiraha saamise ja tööturukoolitusel osalemise kohta jm.

Lisainfo dokumentide kohta 

Kui oled vähemalt 59 aastat vana või plaanid peagi pensionile jääda, peaksid esitama oma pensioniõigust tõendavad dokumendid (tööraamatu ja lõpudiplomid) sotsiaalkindlustusametile niipea kui võimalik.

Kui oled vanuses 55+, ei pea dokumentide esitamisega kiirustama. Sellegipoolest tasub veenduda, kas vajalikud dokumendid on kõik olemas ja kindlas kohas.

Kui sul on pensionini aega 20 ja rohkem aastat, saad oma tulevast pensioni ise prognoosida pensionikalkulaatori abil riigiportaalis eesti.ee. Kalkulaatorisse saad lisada oma pensioniõigusliku staaži, et arvutada oma eeldatava pensioni suurus. Andmed alates 1999. aastast on kalkulaatoris kuvatud automaatselt.

Pane tähele, et su täpne pensioni suurus kujuneb alles siis, kui sul on õigus pensionile jääda ning esitad sotsiaalkindlustusametile pensioniavalduse.

pensionidokumentide valgusfoor

Tööraamatu ja muud pensioni määramiseks vajalikud dokumendid saad endale sobival viisil meile saata või isiklikult üle anda.

 • Elektrooniliselt saad edastada dokumentide andmed meie iseteeninduses oleva suhtluse kaudu
  • Skaneeri arvutisse või pildista tööraamatu esimene leht (kust näeme, kelle tööraamatuga on tegemist) ja kõik teised leheküljed, millel on sissekandeid. Samuti toimi muude dokumentidega.
  • Elektroonselt saadetud dokument peab olema värviline ja selgelt loetav

Edasta tööraamat ja muud staaži tõendavad dokumendid läbi iseteeninduse suhtluse


Kui saadad dokumendid elektrooniliselt või posti teel, lisa kirjale tööraamatu üleandmise vorm  või kirjuta kirjale juurde enda andmed:

 • nimi
 • isikukood
 • aadress
 • e-posti aadress
 • telefon

Kui saadad tööraamatu posti teel, lisa juurde, kas soovid selle Sotsiaalkindlustusametisse hoiule jätta või millisest klienditeenindusest soovid seda tagasi saada.

Kui sul on lisaküsimusi, helista meie infotelefonile 612 1360.

Oma tööraamatu saad meile hoiule jätta

Kui soovid hiljem tööraamatut tagasi saada, täida palun blankett 

ja saada see aadressil [email protected].

Kui esitad pensioniavalduse, aga sul tööraamatut või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavat dokumenti ei ole (või on töötamise andmed osaliselt puudu), teeme vajadusel päringud arhiividesse.

Tuleta meelde millal, kus ja kellena sa töötasid ja täida arhiivipäringu tegemise avaldus ning saada see meile e-posti aadressil [email protected].

Pane tähele, et iga arhiiviteatise väljastamise eest küsivad arhiivid riigilõivu. Riigilõivu suuruse riigiarhiividele määrab riigilõivuseadus. Eraarhiividel on õigus küsida teatise väljastamise eest tasu oma hinnakirja alusel.

Oma töötajate tööraamatuid saavad sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandjad.

Tööandjatel palume tööraamatutele lisada nimekirja nende inimeste nimede ja isikukoodidega (isikukoodi puudumisel sünniaeg), kelle tööraamatud üle antakse. Võimalusel palume lisada töötaja kontaktandmed (e-post, postiaadress ja telefoninumber). Kindlasti palume nimekirjas täpsustada, kas tööraamatud soovitakse jätta Sotsiaalkindlustusametisse hoiule või soovitakse neid saada tagasi klienditeenindusest.

Viimati uuendatud 18.07.2024

Kas sellest lehest oli abi?