Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eestkostetava toetus

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele 240 eurot kuus.

Kas see on mulle?

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele.

Oluline info

Eestkostetava lapse toetus on 240 eurot kuus.

Õigus toetust saada tekib eestkoste kohtumääruse teatavakstegemise päevast. Hilisemal taotlemisel makstakse toetus välja tagantjärele, kuid kõige rohkem taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.

Toetust maksame lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib, maksame toetust selle õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks. Kui eestkoste lõpeb varem, lõpetame toetuse maksmise eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

Kuidas saan?

Toetuse saamiseks võta meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil [email protected]. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Lisainfo

Alates 2018. aastast ei maksa Sotsiaalkindlustusamet enam eestkostetava või hooldatava lapse toetust peredele, kuhu laps on antud hooldamisele kohaliku omavalitsuse ja pere vahel sõlmitud lepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti makstava eestkostetava lapse toetusele on õigus üksnes lapsel, kelle üle on seatud eestkoste.

Hooldusperes kasvava lapse ülalpidamiskulude katmiseks palume pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud 04.09.2023