Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eestkostetava toetus

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele 240 eurot kuus.

Kas see on mulle?

Kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks, on sul õigus eestkostetava lapse toetusele.

Oluline info

Eestkostetava lapse toetus on 240 eurot kuus.

Õigus toetust saada tekib eestkoste kohtumääruse teatavakstegemise päevast. Hilisemal taotlemisel makstakse toetus välja tagantjärele, kuid kõige rohkem taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.

Toetuse maksmise periood oleneb lapse staatusest haridus- ja teadusministeeriumi infosüsteemis EHIS.

  1. Kui laps ei õpi, maksame toetust kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendrikuu lõpuni.
  2. Kui laps, kes ei oma keskharidust, õpib, siis maksame toetust selle õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

Näide 1: kui laps saab 19-aastaseks novembris 2023 ning käesolev õppeaasta on tema jaoks kooli viimane aasta, siis maksame hüvitist kuni käesoleva õppeaasta lõpuni ehk 30. juunini 2024.

Näide 2: kui laps, kes saab 19-aastaseks novembril 2023 ja õpib, näiteks kutsekooli teisel kursusel, siis maksame hüvitist kuni 31. augustini 2024, millal õppeaasta lõpeb.

Andmed lapse õppimise kohta saame EHIS-st ning seda ise tõendama ei pea. Kui aga laps õpib välismaal, siis eestkostjal tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile tõend lapse õppimise kohta.

Kuidas saan?

Toetuse saamiseks võta meiega palun ühendust iseteeninduse kaudu või e-posti aadressil [email protected]. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Lisainfo

Alates 2018. aastast ei maksa Sotsiaalkindlustusamet enam eestkostetava või hooldatava lapse toetust peredele, kuhu laps on antud hooldamisele kohaliku omavalitsuse ja pere vahel sõlmitud lepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti makstava eestkostetava lapse toetusele on õigus üksnes lapsel, kelle üle on seatud eestkoste.

Hooldusperes kasvava lapse ülalpidamiskulude katmiseks palume pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud 08.01.2024

Kas sellest lehest oli abi?