Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi

Kui oled sattunud kuriteo või vägivalla ohvriks, siis on sinul ja su pereliikmetel võimalus saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi, mille kulud tasub sotsiaalkindlustusamet.

Kellele?

Kuriteo või vägivalla ohvriks sattudes võib inimene juhtunust taastumiseks vajada mitmesugust tuge, sealhulgas vaimse tervise abi. Sel juhul on sinul ja su pereliikmetel võimalus saada psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia teenust, mille kulud tasub sinu eest sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalkindlustusamet saab sinule ja su pereliikmetele osutatud psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia teenuse kulude eest tasuda juhul kui

  • oled sattunud kuriteo, perevägivalla või seksuaalvägivalla ohvriks
  • juhtunu mõjutab sinu või su pereliikmete toimetulekut ning vajate juhtunust taastumiseks vaimse tervise abi

Kuidas saan?

Selleks et saada traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi, pöördu esmalt ohvriabitöötaja poole. Ohvriabitöötajate kontaktid leiad siit.

Ohvriabitöötaja

  • aitab sul selgusele jõuda, millist abi vajad, et juhtunuga toime tulla ja sellest taastuda
  • juhendab sind suhtlemisel vajalike asutustega
  • aitab sul leida sobiva psühholoogi või psühhoterapeudi, kelle poole pöörduda. Teenust osutavat spetsialisti saab valida lepingupartnerite seast.

Kui ohvriabitöötaja on määranud sulle traumast taastumist toetava vaimse tervise abi, saad pöörduda valitud psühholoogi või psühhoterapeudi vastuvõtule. Sotsiaalkindlustusamet tasub teenuse kulud otse teenuseosutajale. Tasuda saab psühholoogilise nõustamise ja psühhoteraapia kulud ühe kuupalga alammäära ulatuses ühe inimese kohta (2023. aastal on see 725 eurot).

naine joob teed

Lisainfo

Kui sul tekkis traumast taastumist toetava vaimse tervise abi kohta küsimusi, aitab vastust leida

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?