Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laps on pereootel. Kuidas saab kohalik omavalitsus aidata hooldusperesid leida?

16.03.2023 | 11:50

Abistavad juhtnöörid ja teavitusmaterjalid kohalikele omavalitsustele, aitamaks leida kohalikul tasandil uusi hooldusperesid.

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna asendushoolduse talitus koordineerib Eestis asendushoolduse teemalist teavitust. Teavituse eesmärk on asendushooldust vajavatele lastele hooldusperede leidmine, inimeste teadlikkuse tõstmine ning asendushoolduse ja kasuvanemluse normaliseerimine ühiskonnas.

Jätkame teavitustegevusega ka edaspidi, et ühel hetkel jõuda olukorda, kus kõik lapsed, kes mingil põhjusel ei saa kasvada oma sünniperes, saaksid kasvada teistes armastavates ja hoolivates peredes. Eesmärgi saavutamiseks on väga oluline hoida kasuvanemluse teema kohalikul tasandil järjepidevalt tähelepanu all.

Sotsiaalkindlustusamet kutsub kohalikke omavalitsusi üles koostööle ja palub abi teavitustöös

Kõik asendushoolduse teemalised materjalid leiab nii eesti kui ka vene keeles veebilehelt Tark Vanem, kuhu jõuab ka veebiaadressilt hoolduspere.ee. Selle lehega võib tutvuma suunata kõiki inimesi, kes teema vastu huvi tunnevad. Materjale saab kasutada ka info levitamiseks kohalikes kogukondades.

Siinkohal mõned soovitused, kuidas neid materjale kohaliku omavalitsuse kommunikatsioonispetsialistide ja kohalike partnerite abil kogukonnas kasutada.

Artiklid ja raadiosaated

Artiklid ja raadiosaated ning podcast'id leiab eesti ja vene keeles veebilehelt hoolduspere.ee. Hooldusperede vanemad, hooldusperedes kasvavad või kasvanud noored ja valdkonna spetsialistid jagavad neis oma kogemusi. Need on erilised lood, millest võib olla abi neile, kes alles kaaluvad võimalust pakkuda kodusoojust lapsele, kes ei saa kasvada sünniperes, või pole selle mõtteni veel jõudnudki.

Kuidas kasutada? Neid lugusid saab jagada kohalikus meedias: kohaliku omavalitsuse kodulehel, kohalikes sotsiaalmeediagruppides, viidates ilmumise algallikale ja autorile. Et lugu inimesi kõnetaks, võib lisada kohalikku elu kirjeldavat infot, näiteks kui palju on piirkonnas lapsi, kui paljud neist kasvavad asendushooldusel, peredes ja asutusepõhisel hooldusel. Soovitame lisada ka üleskutse ja kohalike spetsialistide kontaktid, et inimesed teaksid, kust otsida lisainfot. See annab spetsialistile võimaluse luua peredega kontakte, julgustada neid pöörduma sotsiaalkindlustusametisse ja astuma esimesi samme hoolduspereks saamise suunas.

Filmid

Subtiitritega filmid eesti ja vene keeles leiab veebilehel hoolduspere.ee rubriigist „Videod“.

Näiteks „Koduteel“ filmides arutatakse, miks ei saa kõik lapsed kasvada sünniperes, mis on hoolduspere roll ja kuidas saadakse hoolduspereks. Hooldusperede vanemad räägivad avameelselt oma teekonnast, rõõmudest ja väljakutsetest. Kõiki sarja osasid saab järelvaadata siin: „Koduteel“.

Kuidas kasutada? Lühifilme saab jagada nii kohaliku omavalitsuse kodulehel kui ka kohalikes sotsiaalmeediagruppides, lisades juurde üleskutse ja spetsialistide kontaktid.

Infovoldik

„Kogu tõde hooldusperest” / „Вся правда о попечительской семье”.

Kuidas kasutada? Voldikut saab levitada nii veebis kui ka trükis näiteks perearstikeskustes, koolides, vabaühendustes, kogukonna kogunemispaikades jm. Usume, et üheskoos infot levitades jõuame aktiivsemalt võimalike hooldusperedeni kogu Eestis.

Eesti- ja venekeelsed voldikud on saadaval sotsiaalkindlustusameti piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Nende kättesaamiseks soovitame ühendust võtta meie spetsialistidega.

Graafik

Graafik seletab nii hoolduspere kui ka lapse vaatepunktist teekonda hoolduspereks saamisel. Lihtsustatud ja kasutajasõbraliku graafiku leiab SIIT.

Infotunnid ja vestlusringid kogukondades

Kõik ideed korraldamaks infotunde ja vestlusringe asendushoolduse teemal kohalikus kogukonnas on alati väga oodatud. Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse tiim on valmis nõu ja jõuga appi tulema.

Juhis

Oleme koostanud omavalitsuste spetsialistidele juhise, milles on abistav info ja juhtnöörid, mida teha, kui laps on vaja perekonnast eraldada ja ta asub elama hooldusperes. Muuhulgas on juhises  punktidena välja toodud konkreetsed sammud ja soovitused, mida peakssilmas pidama enne lapse hooldusperre elama asumist ja siis, kui laps juba elab hooldusperes. Spetsialisti vaatest lähtuvas juhises on tähelepanu pööratud lapse vajadustele ja perede toetamisele.

Asendushoolduse uudiskiri

Kord paari kuu tagant saadame välja asendushoolduse uudiskirja, kuhu kogume olulisema info. Uudiskirjaga liitumiseks vajuta SIIA või saatke e-kiri aadressil [email protected].

Andke julgesti teada, kui tekib mõtteid või küsimusi. Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna asendushoolduse tiim mõtleb alati rõõmuga kaasa!

Lisainfo

Silja Oja
Asendushoolduse teavituse peaspetsialist
Laste heaolu osakond
Sotsiaalkindlustusamet
[email protected]
+372 53 079 151

Silja Oja

Asendushoolduse teavituse peaspetsialist