Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valgamaa Tugikeskus

Teenuseosutaja
Valgamaa Tugikeskus MTÜ
Teenuse piirkond
Valga maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Toetatud elamise teenus
Aadress
Valga linn, Pargi 12
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Valgmaa Tugikeskus asub Valga linnas Pargi tn 12 asuval kinnistul kahekorruselises kõigi mugavustega majas kus elab ööpäevaringselt 47 sügava liitpuudega inimest. Majas on kaldtee ratastooli kasutajatele. Toad on 1-4 kohalised ja lisaks korrustel asuvatele tualett- ja duširuumidele on mitmetes tubades omaette tualett ja duširuum. Vastavalt inimeste soovidele on paljudesse tubadesse paigutatud ka telerid – meil on Elisa-tv ja internetiühendus. Mõlemal korrusel asuvad tegevustoad, kus koos juhendajatega saab vastavalt päevakavale tegeleda sobivate ja võimetekohaste tegevustega. Maja keldrikorrusel asub kohvik, kus on võimalik oma külalistega kohtuda. Olemas aed, läheduses haigla, kultuuriasutused, turg ja ostukeskused, bussi- ja raudteejaam asub 200 meetri kaugusel. Spordihall ja park, kus toimuvad linna erinevad üritused, asuvad 300 meetri kaugusel. Soovi korral on meil võimalus koos saatjaga külastada poodi, turgu, kirikut jm. Kõrvalasuvas kortermajas asub päevakeskus, kus meie elanikud saavad käia tegelemas käeliste tegevustega, kangastelgedel kudumas ja õmblemas. Neile, kes on võimelised osalema, korraldatakse ka väljasõite ja osalemisi üritustel väljaspool hoolekandeasutust. Meil saab tegeleda koos tegevusjuhendajaga jõukohase tööga, nagu näiteks õues lehtede riisumine, lillede eest hoolitsemine, õue pühkimine, lume lükkamine. Majasiseselt on võimalus koristada üldkasutatavaid ruume, kasta lilli, hoolitseda lemmikloomade eest. Võimalus töötada osalise tööajaga töölepingu alusel üldkasutatavate ruumide koristajatena, pesuköögis pesupesijatena, majahoidjatena, pesuparandajatena, abitöölistena. Prioriteediks on inimese elu, tervist ja toimetulekut toetavad tegevused: kaasame kõiki soovijaid võimetekohastesse tegevustesse, mis toetavad, säilitavad ja arendavad inimese vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist. Valgamaa Tugikeskuses on ööpäevaringne hooldamine, toetus ja abi kõikides tegevustes. Tegevusjuhendajatest 90% on omandanud või omandamas tegevusjuhendaja kvalifikatsiooni ja läbinud koolituse töötamaks sügava liitpuudega klientidega. Kohapeal on meil igapäevaselt olemas meditsiinipersonal, korra kuus külastab asutust psühhiaater ning korra nädalas perearst ja pereõde. Vajadusel korraldame ka transpordi eriarstide vastuvõtule ja uuringutele. Peame kinni võrdõiguslikkuse tagamise põhimõtetest, me ei diskrimineeri kedagi tulenevalt tema soost, usulistest veendumustest, tervislikust seisundist vm. Meie teenusel olevate inimeste õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Me austame iga teenusesaaja põhiõigust enesemääratlusele. Holistiline ehk tervilik suhtumine inimesse - lähtume vajadustest inimese kõigil neljal tasandil (keha, tunded, mõtted, hing/vaim). Näeme vaeva selleks, et vaadata elule positiivsemalt, suuname oma teenusesaajaid samuti positiivsuse poole. Teadvustame, et positiivsus annab jõudu kõigile, kellega suhtleme.