Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tartu vallavalitsuse sotsiaalkeskuse päevakeskus

Teenuseosutaja
Tartu Vallavalitsus-Sotsiaalkeskuse Päevakeskus
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Tartu vald, Tabivere alevik, Tuuliku 11; Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 3-6;
Telefon
E-posti aadress

Osutame toetatud elamise teenust, igapäevaelu toetamise teenust ja töötamise toetamise teenust. Meil on ka teine aadress, kus teenust osutame: Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla, Parkla tee 3-6 (tel: 5669 2730) Maarja-Magdaleena Päevakeskus asub Maarja-Magdaleena aleviku keskuses. Maarja-Magdaleenas asub lähedal pood, bussipeatus, raamatukogu ja puhkeala, kus toimuvad erinevad üritused. Tabiveres asuv Päevakeskus asub Tabivere aleviku keskuses. Samas majas tegutseb lasteaed ja perearstikeskus. Lähedal asuvad toidupood, juuksur, pangaautomaat, sideteenused. Bussiühendus Tartuga on hea. Tabiveres on kaks toetatud elamise korterit 5- toaline ja 4-toaline. Üks on meeste korter ja teine naiste korter. Mõlemad korterid on keskküttega, igaühel on oma tuba, ühiskasutuses on köök, WC ja vannituba. Elanik võib eluruumi sisustada oma soovi järgi, kinni tuleb pidada kodukorrast ja järgida koristusgraafikut ning tuleohutusnõudeid. Tegevusjuhendaja suunab ja selgitab korteris elanikele koduseid töid (puhtus toas, riietuse korrastamine, toidu toomine ja -valmistamine jne). Sõbrad ja tuttavad tohivad külas käia, kuid sellest tuleb eelnevalt teavitada tegevusjuhendajat. Samuti tuleb tegevusjuhendajat teavitada, kui keegi soovib ööbida majast väljas. Tabivere Päevakeskuse toas saab osa võtta erinevatest ajaviite ja meisterdamistegevustest. Samuti saab teha käsitööd: heegeldamine, vaipade kudumine, meestele puidutöö. Toimuvad erinevad ringid nagu näiteks muusikateraapia, kokandusring; toimuvad vestlusringid erinevatel teemadel, mis aitavad oma toimetulekut parendada. Käiakse jalutamas, mille käigus õpitakse tundma loodust ja avardatakse silmaringi. Traditsiooniks on kujunenud käia kord aastas ekskursioonil ning lisaks käiakse vastavalt võimalusele Kuremaal ujumas. Maarja-Magdaleena Päevakeskuses saab teha samuti käsitööd ning on olemas köök kokandusringiks. Teenuse saajatel on võimalik teenida alevis tehtavate heakorratöödega endale lisaraha: niidetakse muru, riisutakse lehti, lõhutakse puid, laotakse puid ja talvel tehakse lumekoristustöid. Meil töötavad hoolivad ja rõõmsameelsed tegevusjuhendajad, nad toetavad ja pakuvad vajadusel alati abi, suunavad ja juhendavad igapäevaste toimetuste juures. Tegevusjuhendajad jälgivad arsti juures käimisi, aitavad korraldada asjaajamisi ja lahendada erinevaid ette tulevaid probleeme. Terviseprobleemide puhul aitavad ühendust võtta perearsti või eriarstiga ning vajadusel korraldavad ka transpordi. Tegevusjuhendajad jälgivad ja suunavad ravimite võtmisel ning nõustavad toitumisel. Tegevusjuhendajad on abiks asjaajamisel ning lähevad vajadusel teenuse saajaga kaasa nii ametiasutustesse kui ka arsti juurde. Tagame oma inimestele igapäevase heaolu, et igaüks tunneks ennast väärtustatuna ja kaitstuna. Meil saab vastavalt oma võimekusele teha enda jaoks sobivaid tegevusi ning olla piisavalt iseseisev.