Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Iseseisev Elu MTÜ

Teenuseosutaja
Iseseisev Elu MTÜ
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Peetri 28 Tartu 50303
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Sotsiaalteenuste keskus Iseseisev Elu asub Tartu südalinna lähedal, Narvamäel. Hea bussiühendus, võimalik jalgsi või rattaga liigelda. Maja ees tasuta parkimine. Ruumid asuvad teisel korrusel, ainult trepist liikumise võimalus. Keskuses on päevakeskus ja tegevuskeskus, kus tegevused on planeeritud vastavalt keskuses käivate inimeste erivajadusi arvestades. Keskuses on õmblustuba, kunstituba, kunstistuudio, fotostuudio, puidutuba koos laserlõikuriga, õppeköök koos hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi võimalusega. Toimuvad ühised väljasõidud marjametsa, seenemetsa, ekskursioonid muuseumitesse, vabaaja keskustesse. Väljasõidu sihtkohad valivad teenuse saajad regulaarselt toimuvatel koosolekutel. Keskuse tegevuste eesmärk on arendada sinu suhtlemisoskust, enesedistsipliini, sõbralikkust ja kaaslaste märkamist. Laieneb sinu sõpruskond, silmaring. Areneb käeline tegevus, huvitegevus, suureneb tööalane kompetents. Sul on võimalus endas välja arendada päeva- ja kuukava koostamise oskus koos kava täitmise võimekusega. Võimalik on arendada oma majanduslikke teadmisi: ostude planeerimine, raha kasutuse planeerimine, võlgadest hoidumise viisid. Soovi korral on sul võimalik arendada dokumentide haldamist, ametikeele valdamist. Kõiki sinu ettevõtmisi toetab ja juhendab sinu personaalne tegevusjuhendaja Meie keskusse tulemine on vabatahtlik. See on sinu otsustada, kas ja mida soovid endas arendada või millistes valdkondades soovid abi ja juhendamist. Keskuse tegevusjuhendajad saavad sind toetada ainult siis kui sa ise seda soovid. Kui sa ei tea või ei suuda otsustada, kas ja millist abi vajad, tasub tulla keskusesse ja pidada üks vestlus inimesega, kes aitab sul leida teeraja, mida mööda edasi liikuda. Sinu elu saame muuta paremaks koos sinuga. Koos sinuga saame kirja panna sinu tänased tugevused ja valdkonnad, kus vajad tuge ja juhendamist. Kui sul puudub teadmine, mis on sinu elus täna hästi või halvasti, siis räägime sellest. Koos leiame üles sinu parimad omadused, mis aitavad sind elus edasi. Meie juures õpid kindlasti lugu pidama heast seltskonnast, oskad märgata headust enda ümber. Kui kõik on halvasti, õpid meie juures toime tulema ka raskustega. Tööle asumine on suurim eesmärk, mis sinul meie juures täitub.