Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kasutustingimused

Sotsiaalkindlustusamet pakub oma avalikke teenuseid iseteenindusportaali kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Kasutaja kohustub kasutama iseteenindust üksnes õigusaktidele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel ning täitma käesolevaid üldtingimusi.

Üldtingimused

Sotsiaalkindlustusamet pakub oma avalikke teenuseid iseteenindusportaali kaudu vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Kasutaja kohustub kasutama iseteenindust üksnes õigusaktidele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel ning täitma käesolevaid üldtingimusi.

Iseteenindusse sisenemine on võimalik ainult ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil tuvastatud kasutajatele.

Teise isiku nimel iseteenindusse sisenemine on lubatud ainult esindusõiguse olemasolul.

Iseteeninduses tehtavad toimingud on samaväärsed klienditeeninduses tehtavate toimingutega, esitatud andmed ja pakutavate hüvitistega nõustumised on samaväärsed kasutaja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega. Kasutaja ei pea esitatavale dokumendile lisama digitaalallkirja.

Kasutaja on kohustatud esitama üksnes tõeseid andmeid ja on teadlik sellest, et kõik iseteeninduses tehtavad toimingud võivad talle kaasa tuua õiguslikke tagajärgi. Kasutaja kinnitab, et on teadlik valeandmete esitamisele kehtestatud kriminaalvastutusest.

Kui kasutaja avastab iseteeninduses  asjaolu, mis võib kahjustada tema enda või teiste isikute huve või on vastuolus kehtivate õigusaktidega, on ta kohustatud  sellest viivitamatult teavitama iseteeninduse suhtlusmooduli kaudu.

Kasutajal on õigus esitada aadressil [email protected]  iseteeninduse kasutamist puudutavaid ettepanekuid.

Sotsiaalkindlustusamet ei vastuta kasutaja teadmata temal nimel teostatud tehingute eest, kui autentimiseks vajalikud koodid või elektroonilised isikutuvastusvahendid (ID kaart; Mobiil-ID või SmartID- ga seotud seadmed)  on sattunud kolmandate isikute valdusesse.     

Kui kasutajal tekib kahtlus, et tema elektrooniline isikutuvastusvahend ja selle koodid on sattunud valedesse kätesse, tuleb sellest viivitamatult teavitada sõltuvalt isikutuvastusvahendist:

  • ID kaardi sertifikaatide peatamise infotelefonil 1777 või  (+372) 677 3377
  • SmartID  infotelefonil (+372) 715 1606 või sulgeda konto SmartID portaalis;
  • Mobiil-ID puhul mobiilioperaatori klienditeeninduses.

Sotsiaalkindlustusametil on õigus piirata kasutaja ligipääsu iseteenindusele juhul, kui kasutaja tegevus ei ole kooskõlas käesolevate üldtingimustega või Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Sotsiaalkindlustusamet ei vastuta iseteeninduse tõrgetest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Sotsiaalkindlustusametist mitteolenevatest põhjustest.

Sotsiaalkindlustusametil on õigus teha muudatusi iseteeninduse keskkonnas ilma sellest kasutajaid eelnevalt teavitamata.

Soovitused ja turvalisus iseteeninduse kasutamisel

Kasuta iseteenindust ainult isiklikus arvutis või nutiseadmes. Väldi üldkasutatavaid seadmeid ja ka teistele isikutele kuuluvaid seadmeid, mille turvalisuses Sa ei ole kindel.

Kui Sa ei ole ainus arvuti või nutiseadme kasutaja, näiteks kasutad arvutit koos teiste pereliikmetega, tee endale isiklik kasutajakonto ning arvuti kasutamise lõpetamisel logi oma kasutajakontost välja.

Iseteeninduse veebilehele saamiseks kasuta ainult turvalistel veebilehtedel olevaid linke ja veendu, et aadressiks oleks veebilehitseja aadressireal alati https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Avalikus kohas olles veendu iseteenindusse sisse logides, et keegi ei saaks jälgida Sinu seadme ekraani, ega näeks PIN koodi sisestamist.

Mobiil-ID või Smart-ID kasutamisel sisesta PIN-kood ainult siis, kui oled ise autentimistegevuse algatanud ja ekraanil nähtuv neljakohaline kontrollkood ühtib kontrollkoodiga Sinu nutitelefonis. Kontrolli, et PIN-koodi küsimise aknas oleks näha „RIA“ ja „SOM SSO“.

Iseteenindusest väljumisel kasuta alati lehekülje üleval paremas nurgas olevat „Logi välja“ linki.

Sule alati peale iseteenindusest väljumist kõik veebilehitseja aknad ja kui kasutasid sisse logimiseks ID kaarti, palun eemalda ka see.

Kasuta oma seadmes toimivat ja automaatselt uuenevat viirusetõrjeprogrammi, hoia oma seadme ja veebilehitseja turvauuendused alati värskeimas tootja poolt pakutavas seisus.

Ära anna autentimisvahendi PIN-koodi kellelegi edasi ega hoia seda üles kirjutatuna kohas, kus selle võivad kätte saada kolmandad isikud.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmekaitsetingimustele. Sotsiaalkindlustusamet teeb kasutaja sisenemisel alati päringuid rahvastikuregistrisse ja seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks teiste riigiasutuste andmekogudesse, kui see on vajalik kasutajale hüvitise/teenuse osutamiseks.

Iseteeninduses tehtud kasutaja toimingud salvestatakse ning salvestisi kasutatakse vajadusel hilisemal toimingute tõestamisel.

Sotsiaalkindlustusamet ei vastuta kasutaja poolt iseteeninduse kaudu sisestatud andmete õigsuse eest.

Seotud viited

Isikuandmete kaitsest

Viimati uuendatud 01.02.2023

Kas sellest lehest oli abi?