Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lisapuhkepäevad isale, puudega lapse vanemale ja lapse rinnaga toitmise vaheaegade hüvitamine

 

Isapuhkus

Kui oled isa või saad isaks, on sul lapse sünni korral õigus saada 30 kalendripäeva isapuhkust, mida saab kasutada alates 30 kalendripäevast enne eeldatavat lapse sünnikuupäeva kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Loe isapuhkuse ja isa täiendava vanemahüvitise kohta edasi siit.

 

Lisainfo

 

Lapsepuhkus

Lapsepuhkust saavad lapsevanemad kasutada, kui peres on:

 • üks või kaks alla 14-aastast last – kolm tööpäeva
 • vähemalt kolm alla 14-aastast last – kuus tööpäeva
 • vähemalt üks alla kolmeaastane laps – kuus tööpäeva

Lapse 3-aastaseks või 14-aastaseks saamise kalendriaastal saad kasutada lapsepuhkust etteantud ulatuses kuni aasta lõpuni.

Lapsepuhkust saad kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.

Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis pead enne puhkuse taotlemist teadma, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures juba lapsepuhkust kasutanud.

Kui oled eestkostja või sinuga on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on sul õigus kasutada lapsepuhkust.

Puhkuse kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe. Tööandjal on kohustus maksta sulle puhkusetasu kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Väljamakstava lapsepuhkuse tasu on arvutatud töötasu alammäärast. 2021. aastal on töötasu alammäär 584 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 27,59 eurot. 2022. aasta palga alammäär on 654 eurot ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 30,78 eurot.

Puhkusepäevade kogus ei kuhju, ehk siis kui peres on näiteks kaks alla kolmeaastast last, on lapsepuhkuse arv siiski 6 tööpäeva.

   

   

  Puudega lapse vanema lapsepuhkus

  Kui lapsel on tuvastatud puue, on lapsevanematel õigus kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Vanemate peale kokku 12 tööpäeva kalendriaastas.

  Kokkuleppel tööandjaga saate kasutada soovi korral puhkuse päevi korraga eelmiste kuude eest.

  Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis pead enne puhkuse taotlemist teadma, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures juba puudega lapse vanema lapsepuhkust kasutanud.

  Kui oled eestkostja või sinuga on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on sul õigus kasutada lapsepuhkust.

  Kui su peres kasvab mitu puudega last, saate kasutada iga puudega lapse kohta 12 puhkepäeva. Puhkust saad kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul. Puhkuse kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe.

  Tööandja arvutab väljamakstava puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu sinu viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel. NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.
  Tööandjal on kohustus maksta sulle puhkusetasu kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

  Kui töötad mitme tööandaja juures ja soovid kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust samal ajal mitme tööandja juures, hüvitame puhkusetasu kõikidele tööandjale.

  • Näide. Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib selle aasta juunikuus kasutada puudega lapse vanema puhkust mõlema tööandja juures, aga erinevatel kuupäevadel. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides ühele tööandjale esitatud avalduses, et soovib kasutada 3 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust ajavahemikul 02.06.2016 – 06.06.2016 ja teise tööandja avalduses 3 tööpäeva ajavahemikul 07.06.2016 – 09.06.2016. Kui puhkuse perioodid ei kattu erinevate tööandjate juures, on Jüri kasutanud kokku 6 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust.
    

  Pane tähele! Kui sinu laps on saanud täisealiseks ja tal on sügav puue, on sul võimalik võtta igal aastal 5 tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust! Täpsema info tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiad SIIT

   

  Lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu hüvitamine

  Kui toidad last rinnaga, on sul võimalik kasutada lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks ning sulle säilitatakse keskmine töötasu. Hüvitame keskmise töötasu tööandjale juhul, kui sa ei saa vanemahüvitist.

  Lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks saad kasutada kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni iga kolme tunni järel, kestusega iga kord mitte alla 30 minuti. Kui sul on kaks või enam kuni pooleteiseaastast last, peab laste toitmiseks ettenähtud lisavaheaeg olema vähemalt üks tund.

  Lisavaheaegade kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe. Lisavaheajad arvatakse sinu tööaja hulka.