Sa oled siin

Lisapuhkepäevad isale, puudega lapse vanemale ja lapse rinnaga toitmise vaheaegade hüvitamine

 

Isapuhkus

Kui oled isa või saad isaks ja töötad, on sul lapse sünni korral õigus saada 10 tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Soovi korral võid osa puhkusest välja võtta enne lapse sündi ja osa pärast lapse sündi.

Puhkust saad kasutada vaid tööpäevadel. Puhkuse saamiseks tee avaldus oma tööandjale.
Isapuhkuse kasutamisel enne lapse sündi tuleb tööandjale esitada lapse eeldatav sünnitähtaeg ning lapse ema nimi ja isikukood. Kui kasutad puhkust pärast lapse sündi, siis tuleb esitada tööandajale lapse nimi ja isikukood.

Tööandja arvutab väljamakstava isapuhkuse tasu sinu viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel.
NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.

Isapuhkuse tasu hüvitamise piir on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk, mis kehtis puhkuse kasutamisele eelnenud üle-eelmises kvartalis. Keskmise brutopalga andmeid saad vaadata Statistikaameti kodulehelt.

Isapuhkuse tasu maksab sulle tööandja ja me hüvitame selle hiljem tööandjale vastavalt tema taotlusele.

Tööandja peab maksma sulle puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Kui sul on mitu tööandjat ja soovid kasutada isapuhkust samal ajal mitme tööandja juures, hüvitame isapuhkuse kõigile tööandjatele.

 

Alates 1. juulist 2020 muutub isapuhkuse kord

Senise 10-tööpäevase isapuhkuse vahetab välja 30-kalendripäevane isapuhkus, mille eest hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma isa täiendavat vanemahüvitist.
Hüvitist saavad 30 kalendripäeva eest kõik isad – ka need, kes ei tööta töölepingu alusel (nt FIE-d, juhatuse liikmed jt) kui ka need, kes on töötud.

NB! Pane tähele, et uus süsteem kehtib ainult juhul, kui laps sünnib pärast 1. juulit 2020 (k.a). 
Ka kogu lapsega seoses võetav puhkus peab olema alates 1. juulist 2020 või hiljem!

Loe pikemalt

 

Lapsepuhkus

Lapsepuhkust saavad lapsevanemad kasutada, kui peres on:

 • üks või kaks alla 14-aastast last – kolm tööpäeva
 • kolm alla 14-aastast last – kuus tööpäeva
 • üks alla kolmeaastane laps – kuus tööpäeva

Lapse 3-aastaseks või 14-aastaseks saamise kalendriaastal saad kasutada lapsepuhkust etteantud ulatuses kuni aasta lõpuni.

Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis pead enne puhkuse taotlemist teadma, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures juba lapsepuhkust kasutanud.

Kui oled eestkostja või sinuga on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on sul õigus kasutada lapsepuhkust.

Puhkuse kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe. Tööandjal on kohustus maksta sulle puhkusetasu kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Väljamakstava lapsepuhkuse tasu on arvutatud töötasu alammäärast. 2020. aastal on töötasu alammäär 584 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 27,70 eurot (2019. aastal oli see 25,61 eurot). 

Lapsepuhkust saad kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.

   

   

  Puudega lapse vanema lapsepuhkus

  Kui lapsel on tuvastatud puue, on lapsevanematel õigus kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Vanemate peale kokku 12 tööpäeva kalendriaastas.

  Kokkuleppel tööandjaga saate kasutada soovi korral puhkuse päevi korraga eelmiste kuude eest.

  Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis pead enne puhkuse taotlemist teadma, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures juba puudega lapse vanema lapsepuhkust kasutanud.

  Kui su peres kasvab mitu puudega last, saate kasutada iga puudega lapse kohta 12 puhkepäeva. Puhkust saad kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul. Puhkuse kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe.

  Tööandja arvutab väljamakstava puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu sinu viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel. NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.
  Tööandjal on kohustus maksta sulle puhkusetasu kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

  Kui töötad mitme tööandaja juures ja soovid kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust samal ajal mitme tööandja juures, hüvitame puhkusetasu kõikidele tööandjale.

  • Näide. Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib selle aasta juunikuus kasutada puudega lapse vanema puhkust mõlema tööandja juures, aga erinevatel kuupäevadel. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides ühele tööandjale esitatud avalduses, et soovib kasutada 3 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust ajavahemikul 02.06.2016 – 06.06.2016 ja teise tööandja avalduses 3 tööpäeva ajavahemikul 07.06.2016 – 09.06.2016. Kui puhkuse perioodid ei kattu erinevate tööandjate juures, on Jüri kasutanud kokku 6 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust.
    

  Pane tähele! Kui sinu laps on saanud täisealiseks ja tal on sügav puue, on sul võimalik võtta igal aastal 5 tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust! Täpsema info tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiad SIIT

   

  Lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu hüvitamine

  Kui toidad last rinnaga, on sul võimalik kasutada lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks ning sulle säilitatakse keskmine töötasu. Hüvitame keskmise töötasu tööandjale juhul, kui sa ei saa vanemahüvitist.

  Lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks saad kasutada kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni iga kolme tunni järel, kestusega iga kord mitte alla 30 minuti. Kui sul on kaks või enam kuni pooleteiseaastast last, peab laste toitmiseks ettenähtud lisavaheaeg olema vähemalt üks tund.

  Lisavaheaegade kasutamiseks saavuta tööandjaga kokkulepe. Lisavaheajad arvatakse sinu tööaja hulka.