Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium kaasajastab abivahendite loetelu

04.10.2023 | 14:05

Sotsiaalkaitseministri määrusega uuendatakse abivahendite loetelu tingimusi, piirhindu, piirlimiite, laiendatakse abivahendi tõendi väljakirjutamise õigusi ja abivahendi vajaduse tuvastajate ringi. Määruse muudatused jõustuvad alates 1. novembrist 2023. Muudatuste eesmärk on tagada inimestele paremad võimalused abivahendite soetamisel või üürimisel.
    • Jaga

Peamised muudatused on järgmised: 

  • Abivahendite loetellu lisati juukseproteesid inimestele, kel on juuste täieliku puudumise seisund (n: alopeetsia). Nüüdsest võimaldatakse riikliku soodustusega juukseproteese abivajajatele, ilma et nad peaks ära ootama puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist. 
  • Tõstetakse hügieeniga seotud abivahendite sh mähkmete piirhindu. Abivahendite loetelus on abivahendeid, mille piirhindu tõsteti viimati 2016. aastal. See võimaldab abivajajail soetada senisest soodsamalt vältimatult vajalike abivahendeid.
  • Laste poolt enim kasutatud abivahenditel nagu seisuraamid- ja toed, eriistmed ja toaraamid tõstetakse piirlimiiti seniselt ühelt tükilt kahele. Sellega vähendatakse korduvate eritaotluste esitamise vajadust. Muudatusega saab soetada mitu samasugust abivahendit, mida laps saab kasutada paralleelselt kodus ja lasteaias või koolis. 
  • Õed saavad edaspidi kirjutada abivahendi tõendit välja lingtõstukitele ja voodilaudadele. See  võimaldab õdedel tegeleda ühe voodikeskse inimese abivahendi vajaduse tuvastamisega täies ulatuses.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul lähtuti loetelu kaasaegsemaks muutmisel põhimõttest, et tagatud oleks kõige kriitilisemate abivahendite kättesaadavus. Ta lisas:„ Uuendatud määrusega muudetakse abivahendite maksumust taskukohasemaks, et inimesed poleks sunnitud valima ühe või teise eluks vajaliku vahel. See võimaldab, vaatamata abivajadusele, inimesel võimalikult täisväärtuslikult elada.“

Lisateave:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/abivahendid/abivahendi-vajajale 

Sotsiaalkindlustusameti infotelefon: 612 1360

Link määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/104102023004

Neeme Raidvere

Sotsiaalministeerium Kommunikatsiooniosakond