Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pangakonto õigeaegne muutmine tagab maksete korrektse laekumise

27.06.2024 | 11:43

Sotsiaalkindlustusameti makstavate hüvitiste suunamine uuele pangakontole nõuab avalduse esitamist vähemalt viis tööpäeva enne kuu lõppu.

Et su pension, toetus või hüvitis jõuaks õigel ajal uuele pangakontole, tuleb muudatuse soov esitada õigel ajal. Avaldus tuleb esitada viis tööpäeva enne kuu lõppu. Kui avaldus esitatakse hiljem, võib muudatuse jõustumine edasi lükkuda.

Näited

24. juuli: avalduse esitamise ajal on kuu lõpuni viis tööpäeva. Augustis tehakse väljamaksed juba uuele kontole.

29. juuli: avalduse esitamise ajal on kuu lõpuni kaks tööpäeva. Väljamaksed uuele kontole võivad toimuda kas augustis või septembris (see oleneb töötlemisajast).

Kõige kiirem ja mugavam viis oma pangakonto andmete uuendamiseks on kasutada meie iseteeninduskeskkonda. See võimaldab lisada või muuta pangakontot igal ajal ja igas kohas.

Tasub tähele panna, et kui oled esitanud sotsiaalkindlustusametile mitu pangakontot, siis tehakse kõik ülekanded viimati esitatud kontole, välja arvatud juhul, kui kohtumäärusega on ette nähtud teisiti.

Et vältida viivitusi sotsiaalkindlustuse maksete laekumisel, on oluline järgida esitatud tähtaegu ja kasutada selleks iseteenindust. Nii tagad, et su rahaasjad on korras ja kõik toetused jõuavad sinuni õigel ajal.

Küsimuste korral