Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valga Abikeskus MTÜ

Teenuseosutaja
Valga Abikeskus MTÜ
Teenuse piirkond
Valga maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Lembitu 2, Valga,
Telefon
E-posti aadress

Kogukonnas elamise teenusel meil ei ole piiranguid selles osas, mida saab kaasa võtta. Toad on kahekohalised. Meil on maja sisekorra eeskirjad, millest oluline on see, et kella poole kaheksaks õhtul peab majas tagasi olema, sest kell kaheksa lahkub viimane tegevusjuhendaja ja on oluline, et oleks ülevaade kõigist, kes majas viibivad, ja vajalikud ravimid võetud. Majast lahkumine on seotud kokkulepetega: teenuseosutajana peame teadma, kus meie hoolealused viibivad. Lähedased võivad külastada üldjuhul kahel päeval nädalas, kuid oleme võimaldanud erandeid. Asutuse lähedal on kauplus, kuid linn on väike ja saab mugavalt ka teistesse poodidesse minna kui lähedalasuv pood vajadusi ei rahulda. Poes käimine toimub vastavalt eestkostjaga kokkulepitule. Meil on väike aiamaa, kus saab abistada. Majas tegutseb muuhulgas Valga Toidupank, kuhu on alati abilised oodatud. Maja lähedal asuv linnaliini bussipeatus tagab piisava liikuvuse ka linna minemiseks, kus on võimalik käia kinos, teatris, kontserdil. Valgas toimub päris palju ka tasuta üritusi, kuhu me alati soovitame minna. Samuti toimuvad meil väljasõidud SPA-sse, muuseumi, taludesse ja loomaparkidesse, suvel ka randadesse. Suhtume soosivalt arvutite kasutusse ja ei keela neid kodudest kaasa võtta. Meie tegevusjuhendajad on oma alal tugevad, täis töötahet ja entusiasmi ning valmis abistama kõikide küsimuste korral. Meie tegevusjuhendajad on majas päevasel ajal, öösel saab vajadusel kontakti telefoni teel. Meil on lisaks tegevusjuhendajatele ka kolm toetavat spetsialisti ja ringijuhendajad. Saame palju teavet inimeste kohta nendega vesteldes ja aega veetes, kuigi meile antakse teavet ka ametiasutustest ja eestkostjate kaudu. Me oleme suhteliselt vaba asutus ja ehkki meil on reeglid, mis ajaks peab tagasi majas olema, ei ole me aiaga piiratud ja uksed ei ole lukus, seetõttu on teenusesaajate jaoks oluline, et nad mõistaksid, et igal oma valikul on tagajärjed. Ülekohtu esinemise korral tuleb pöörduda tegevusjuhendaja poole, kuid kui ülekohus on tegevusjuhendaja poolt, siis vanemtegevusjuhendaja poole. Mõistame, et iga inimene on erinev ja iga haiguse puhul tuleb arvestada tagasilöökidega. Me kaasame inimesi koostööse teistega ja vestlusgruppidesse, samuti ühistegevustesse, et aidata suhtlemisjulgust tõsta. Arsti juurde saab minna koos tegevusjuhendajaga, vajadusel korraldame ka transpordi. Koduõde käib majas vähemalt kaks korda kuus, kuid vajadusel sagedamini, ta vaatab üle ravimite nimekirjad ja nende manustamise. Ravimite võtmist kontrollib tegevusjuhendaja. Reisile minekuks on meil tabletikarbid, kuhu saame päevade ja perioodide raames panna vajalikud rohud. Oleme valmis arvestama ka toitumise erivajadustega. Oluline on, et inimene ise on valmis andma tagasisidet selles osas, mis teda häirib ja muret teeb. Kui ta teeb midagi, mida ta teha ei suuda, kuid ei ütle seda, on keeruline teda selles osas hoida. Meil on võimalik olla teistest eraldi, kui on selline soov ja vajadus. Meie juures on võimalik teha tööd pikaajalise kaitstud töö teenuse raames: seal pakutakse erinevaid töövaldkondi ja loodetavasti leiab igaüks endale sobiva. Toetame hariduse omandamisel, anname nõu ja tuge, kui on mingeid plaane või soove, kuid tundub, et enda jõust jääb väheseks. Oleme aidanud inimesi ka koolidesse kandideerimisel. Otseses läheduses ühtegi kooli ei ole, kuid kuna lähedal on linnaliini bussipeatus, siis transpordi küsimust ei ole. Täiskasvanutele on Valgas suunatud kaks kooli: Valga Täiskasvanute Gümnaasium ja Valgamaa Kutseõppekeskus. Oleme valmis mõlemas õppimisel toetama. Toetame teenusesaajate tegevusi iseseisvale elule suundumisel. Lähtume oma tegevuses Eesti Sotsiaalteenuste ja erihoolekande teenuste osutamise kvaliteedijuhistest.