Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ühiselt MTÜ

Teenuseosutaja
Ühiselt MTÜ
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Pepleri 12, Tartu
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Osutame teenuseid inimese kodus, kuid peagi soovime teha seda ka keskuses. Teenuse osutamisel lähtume sinu vajadustest, arvestame sinu arvamusega ja tegutseme võrdväärses koostöösuhtes. Aitame sul oma muredega õigete inimeste poole pöörduda. Juhendame sind kõiges, mis puudutab igapäevaelu: nii tervisliku toitumise kui kokkuhoidliku majandamise osas. Õpetame sind täisväärtuslikku toitu valmistama. Aitame küsimuste ja muredega, mis puudutavad pereliikmeid ja suhteid. Inimestena vajame me kõik terviklikke suhteid, toetavaid emotsioone ning positiivset suhtumist iseendasse. Aitame sind suhteteemades. Toetame ja julgustame sind suhtlema oma lähedastega, anname nõu lastele arendavate tegevuste osas ja arengut toetava keskkonna loomisel. Leiame sobilikke vaba aja veetmise võimalusi Tartu linnas ja juhendame erinevate tasuta või soodustingimustel kultuurisündmuste külastamise osas. Julgustame sind, aidates kandideerida sinule sobivamale töökohale, ja toetame sind töövestlusel.

MTÜ Ühiselt on kvaliteetsete teenuste eest saanud korduvalt kvaliteedimärgi EQUASS. Meie tegevusjuhendajad räägivad eesti- ja vene keeles, neil on teadmised nii eripedagoogikas kui meditsiinis. Meie spetsialistid oskavad lisaks psüühikaprobleemidele märgata ka füüsiliste haiguste esmaseid tunnuseid - saame sind aegsasti  vastava spetsialisti või perearsti poole suunata. Spetsialistide haridus ja töökogemus võimaldavad toetada nägemis-, kuulmis- ning liikumispuudega inimeste elukvaliteedi parendamist. Tegevusjuhendajad aitavad laialdaste teadmiste ja oskustega, mida igapäevaelus vaja läheb.

Õpime üheskoos elu helgemale poolele keskenduma ning seda iga päev avastama. Saad meie abiga leida endas selle positiivse jõu, millega olla ise enda elu looja ja kujundaja ning võtta vastutus oma elu eest. Isikliku vastutuse võtmine ei välista abi saamist parimatelt spetsialistidelt, oma nõrkuste sõbralikku aktsepteerimist ning oma tugevuste arendamist. Me toetame sind järgmiste oskuste arendamisel: oskus ise ennast ja oma elu ning tegevusi juhtida; tervisliku eluviisi arendamise oskus nii toitumise kui liikumise osas; suhtlemis- ja konfliktilahendusoskused; toimetulekuoskused igapäevasel majandamisel, nutikas säästmine, rahaga arveldamine jms; oma kodu korrashoiu oskused; enda jaoks olulise info leidmise oskused, nt vaba aja veetmisel või muul sinu jaoks olulisel teemal; igapäevased asjaajamisoskused, sealhulgas oskus suhelda ametiasutustega.