Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA

Teenuseosutaja
Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Puiestee tn 13a, Tartu linn, Tartu maakond, 50303
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress