Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Teenuseosutaja
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ
Teenuse piirkond
Saare maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Saaremaa vald, Kuressaare linn, Pikk 39
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Meie asutus osutab erihoolekandeteenuseid aastast 2006 - tegevusjuhendajad on läbinud vajalikud lisakoolitused, mis tagavad, et teenuse saajale tagatakse talle jõu- ja võimetekohased ülesanded. Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumid asuvad esimesel korrusel, läbitav ühel tasapinnal, sissepääs kaldtee kaudu nii ratastooli kui ka rulaatoriga. Linnaliini bussipeatus on maja ees. Maja taga hoovis on asfaltkattega parkla. Majas on olemas inva WC, mis on kohandatud ka ratastoolikasutajatele. Asutusel on elektritõstukiga transpordivahend, mis võimaldab transportida ka ratastooliklienti koos saatjaga väljasõitudel (3-4 korda aastas pikemad väljasõidud). Meie tegevused: taastumisele ja arendamisele suunatud tegevustesse kaasamine - erinevate oskuste (käeline, vaimne) taastamine/arendamine; sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine, arendamine ning hoidmine - üksinda elavad inimesed saavad võimaluse suhelda omavahel, vahetada kontakte, luua sõprussuhteid, käia üksteisel külas või külastada kultuuriüritusi; isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamine - hügieenioskuste, toiduvalmistamise õpe ja kinnistamine, koristamine ja kodu eest hoolitsemine, isiku ja koduohutuse koolitused ja kinnistamine, veeohutuse koolitused, reeglite järgimine eriolukorras jm; aja struktureerimine, vaba aja sisustamine. Tähtpäevi tähistame koos teiste asutuste ja koostööpartneritega. Regulaarsetelt osaleme ka spordi- ja kultuuritegevustes. Lisaks juhendame teenuse saajaid üldiste avalike teenuste kasutamisel – vajadusel saadame ametiasutustes ja arsti vastuvõttudel, juuksuris jne. Kaasame oma teenuse saajaid töösarnastesse tegevustesse – meil õpitakse erinevaid töösarnaseid oskusi (vitspunutiste valmistamine, keraamika õpe, meenete valmistamine jm). Toetame pereliikmeid ja lähedasi - abistatame asjaajamisel ja dokumentide täitmisel, nõustame, suuname, selgitame. Toetame ka eneseabigruppide tegevust - abistamine vajalike ja huvitavate teemade valikul, aitame tellida lektoreid.