Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rakvere Sotsiaalkeskus

Teenuseosutaja
Rakvere Sotsiaalkeskus
Teenuse piirkond
Lääne-Viru maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Vabaduse 59 ja Tuleviku8, Rakvere linn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Toetatud elamise teenust osutame linna servas looduskaunis kohas aadressil Vabaduse 59 Rakvere Sotsiaalmajas: esimesel korrusel elavad eakad ning teisel korrusel toetatud elamise teenuse saajad. Sotsiaalmaja kõrval on Rakvere Haigla, kus osutatakse ka rehabilitatsiooni teenuseid ning pesumaja teenust. Igal meie elanikul on omaette korter ning võimalus sisustada oma elamine isiklike asjadega. Lisaks tegevusjuhendajatele töötavad sotsiaalmajas veel hoolekandetöötaja ja sotsiaaltöötaja. Tegevusjuhendajad suunavad elanikke perearstile ja eriarstide juurde, aitavad broneerida visiidiaegu ja neid meeles pidada. Samuti jälgivad ravimite võtmist ning vajadusel hoiustavad ravimeid. Vajadusel saadab tegevusjuhendaja elanikku arstivisiitidel ja aitab suhelda raviarstiga. Igale elanikule lähenevad juhendajad individuaalselt ja arvestavad tema eripära. Oluline on meie elaniku enda soov ja tahe oma elu paremaks muuta. Selleks pakume elamisväärseid tingimusi ja koostöös elaniku endaga seame eesmärgid ning koostame tegevusplaani lähtudes igaühe erinevatest vajadustest. Sotsiaalmajas on elanikel võimalus toitu valmistada ühisköögis; lisaks on puhketuba, kus korraldatakse ühisüritusi, saab vaadata televiisorit ning lugeda raamatuid. On erinevad võimalused sportimiseks, nt kasutada trenažööri, haigla kõrval on hiljuti rajatud discgolfi rada ning kergliiklusteel saab tegeleda tervisekõnniga.  Psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskuses, Tuleviku 8, osutame igapäevaelu toetamise teenust. Meie lähedal on Töötukassa, polikliinik, tervisekeskus, bussijaam, apteegid ja toidukauplused. Päevakeskuse ruumid on kahekorruselise hoone mõlemal korrusel, kuid vaid esimesele korrusele on olemas ligipääs ratastooliga. Maja I korrusel on köök, tegevuste tuba ja vaibakudumise ruum. II korrusel on muusikatuba, suur ruum spordi ja vabaaja tegevusteks ning köök. Spordisaalis on trenažöörid, varbsein ning koroonalaud. Muusikatoas saab kuulata muusikat, mängida süntesaatoril ning kasutada arvutit. Mõlemal korrusel on WC ja duširuum. Päevakeskusel on oma õueala, kus saab suviti mängida õuemänge ja hoolitseda lillepeenarde eest. Teenusel kujundame igapäevaeluks vajalikke oskusi nagu söögitegemine, enese eest hoolitsemine, koristamine jms. Koos sinu ja su lähedastega selgitame välja, milliseid oskusi arendada või juurde õppida ning millised on sinu huvialad. Igapäevaselt on meie päevakeskuses võimalik lugeda värskeid ajalehti, vaadata televiisorit ja kasutada arvutit ning teha erinevaid käelisi tegevusi. Soovi korral õpetame kasutama arvutit ja nutiseadmeid. Ühiselt tähistame sünnipäevasid ja tähtpäevi, käime näitustel, kinos ja teatris ning võtame osa jõukohastest ja toredatest töötubadest. Väljasõitude planeerimisel arvestame alati sinu soovide ja huvidega. Kaks korda aastas toimuvad meil väljasõidud, kus külastame muuseume ja erinevaid vaatamisväärsusi üle Eesti. Läheduses asuvas Rakvere Ametikoolis on laialdased õppimisvõimalused, kus korraldatakse erinevaid tasuta ümberõppe kursuseid. Asutus toetab erivajadusega inimeste töötamist, selleks on loodud mõned osalise tööajaga kohad. Meie teenusel on psüühilise erivajadusega inimesed, keda juhendavad igapäevaselt tegevusjuhendajad. Meie tegevusjuhendajatel on vastav erialane haridus, nad omavad pikaajalist töökogemust ning on läbinud erinevaid koolitusi, sh esmaabi koolituse. Väärtustame iga inimest ja aitame saavutada ja hoida positiivset mina-pilti. Tagame rahuliku, sõbraliku ja turvalise keskkonna. Arvestame tegevustes seda, et tegevus oleks jõukohane ja toimuks sinule sobivas tempos ning et tulemusega jääksid eelkõige ise rahule. Oleme sulle toeks nii asjaajamisel kui suhtlemisel erinevate asutustega.