Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pariisi Erihoolduskeskus

Teenuseosutaja
Pariisi Erihoolduskeskus OÜ
Teenuse piirkond
Viljandi maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Villa küla Viljandi vald
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Meie kodu asub suurel territooriumil looduskaunis kohas. Teenust pakume kolmes eraldi asuvas kaasaegselt renoveeritud hoones. Toad on 1-3 kohalised, suuremad toad on liitpuudega ja voodikeskseks jäänud inimestele. Pesemis- ja tualettruumid on üldkasutatavad ning igas osakonnas eraldi. Arvestame võimaluse korral meie kodus elavate inimeste soovide ja vajadustega ning pakume neile võimetekohaseid töölaadseid ja aktiviseerivaid tegevusi. Külalisi ootame alati eelneva kokkuleppe alusel: aitame igati kaasa, et säiliksid suhted sugulaste ja sõpradega. Suveperioodil korraldame väljasõite ja võtame osa erivajadustega inimestele pakutavatest üritustest. Lisaks võtame osa omavalitsuse poolt korraldatavatest üritustest. Meie kodu iseloomustab hubasus ja kodulähedus - nii on öelnud meid külastanud inimesed. Tööpäeviti on avatud päevakeskus, kus tegevusjuhendaja suunamisel toimuvad erinevad tegevused. Seal on ka arvuti, mida saab kasutada. Kaks kord nädalas käib meil muusikaõpetaja, kelle juhendamisel toimuvad mälumängud, väljasõidud ja käsitöönäitused. Meie juures saab õppida ja säilitada igapäevaoskusi. Kodu elanikud on jõukohaselt abiks nii köögis kui ka pesuköögis. Kuna majas toimuvad renoveerimistööd, siis lüüakse hea meelega kaasa ka ehitustööde tegemisel. Samuti toimuvad meil mitmed töötegevused värskes õhus suurel õuealal, näiteks territooriumi korrastustööd, tööd köögiviljaaias ja kasvuhoones. Kord nädalas käib kaubabuss ja kui on vaja teha suuremaid oste, saab kasutada asutuse transporti, et Viljandisse sõita. Meie kodus on võimalik saada ka juukselõikuse ja pediküüri teenust. Meie kodus töötavad pikaaegse kogemusega medõed, kellede poole on alati võimalus pöörduda, kui on tervisega muresid. Hea läbisaamine on nii perearstide kui ka hambaarstidega. Eriarstide juures käime nii Viljandis kui ka Tartus. Arvestame meie kodus elavate inimeste eripäradega, sh on olemas dieettoitud ja erimenüü. Kõikides igapäevastes tegevustes on vajadusel abiks tegevusjuhendajad: igas osakonnas on päevasel ajal tööl kaks tegevusjuhendajat. Meie personal püüab arvestada iga inimese soovide ja vajadustega. Meie pakume selleks tuge ja juhendamist, et elu meie juures oleks parem kui kusagil mujal. Päevakeskuses töötavad huvijuht-tegevusjuhendaja ja ringijuht. Iga meie kodus elava inimese jaoks on koostatud tegevusplaan, kus kajastuvad tema huvid, vajadused, võimed ja võimalused