Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nurme Caring OÜ

Teenuseosutaja
Nurme Caring OÜ
Teenuse piirkond
Rapla maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Märjamaa vald Nääri küla Nurme
Telefon
E-posti aadress

OÜ-s Nurme Caring osutan teenust peamiselt inimese enda kodus. On võimalus ka väljaspool eluruume tegevusi läbi viia eelneval kokkuleppel. Pakun inimestele abi ja toetust nende endi kodus oma igapäevaste toimetamistega hakkama saamisel: toiduvalmistamise õpetamine, majapidamistööde tegemise juhendamine, hügieenitoimingute läbiviimise juhendamine – motiveerin inimest iseseisvalt omaenda kodus hakkama saamiseks. Kindlasti leiame ka tegevusi vabaaja veetmiseks nii kodus kui ka väljaspool kodu, arvestan inimese soovide ja eripäradega. Olen hea kuulaja ja rahuliku meelega, mis on minu arust inimese õpetamise ja juhendamise juures äärmiselt oluline.

Olen läbinud tegevusjuhendaja koolituse, samuti on teadmised vaimse tervise abc osas. Olen omandanud hooldustöötaja tase 4 kutsestandardi alusel ette nähtud teadmised ja oskused, mis tagab ka minu oskused toime tulla kergemate haigustunnuste ja nende varajase märkamise osas. Lisaks olen valmis edasi andma oma teadmisi seoses mesindusega ning olen abiks juhendamise ja õpetamisega. Ma annan endast parima, et tagada sinu võimalikult turvaline ja iseseisev elu sinu enda koduses keskkonnas. Oma kodus on kõige mugavam olla ja ka seal on võimalus osaleda erinevates tegevus, näiteks käelistes tegevustes, ning arendada muid oskusi, mis toetavad sinu iseseisvamat hakkamasaamist ühiskonnas.