Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narva-Jõesuu Hooldekodu

Teenuseosutaja
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu
Teenuse piirkond
Ida-Viru maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Metsa 5, Narva-Jõesuu
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Narva-Jõesuu Hooldekodus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust psüühikahaigusega ja intellektihäirega (vaimuhaigusega) teenuse kasutajatele. Hooldekodule on väljastatud tegevusluba osutamaks riigi poolt rahastatavat ööpäevaringset erihooldusteenust. Teenuse kasutajad on toetatud ööpäevaringselt. Pädevad tegevusjuhendajad abistavad meie hooldekodu elanikke kõikides toimingutes, millega iseseisvalt toime ei tulda. Õendusosakonna õed jälgivad raviskeemi täitmist. Hooldekodus on konsulteeriv perearst ja psühhiaater. Elaniku arsti juurde toimetamisel ja -vastuvõtul oleme juures. Hoolitseme tervisliku toitumisest ja eluviisidest. Hooldekodu ümbruses on suur territoorium männimetsaga, kus on mõnus jalutada, kasutada välitrenažööre ja sügisel korjata mustikaid. Päevakeskuse tegevusjuhendajad sisustavad päeva esmaspäevast laupäevani erinevate tegevustega (käsitöö, laulmine, tantsimine, mängud, jalutuskäigud metsas ja linnas). Tegevusjuhendajate saatmisel käiakse poes, avalikel üritustel ka naaberomavalitsustel (Narva, Sillamäe). Käiakse mererannas ja basseinis ujumas. Usume, et igal meie hooldekodu inimesel on oma tugevused, mis talle siiralt elust rõõmu pakuvad, ja me püüame oma töötajate abiga need tugevused üles leida.