Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mumm MTÜ

Teenuseosutaja
Mumm MTÜ
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Laki 11/1, Tallinn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

MTÜ Mumm tegutseb Mustamäel Laki tänav 11 asuvas kahekorruselises majas, kus tegutsevad veel mitmed teised ettevõtted ja erinevate teenuste pakkujad. Oleme seadnud end sisse maja 2. korrusele. MTÜ Mummi kasutusel olevasse ruumi pääseb treppe kasutades, lifti majas ei ole. Oma ruumi kasutame peamiselt kohtumisteks nende teenuse saajatega, kelle teenuse eesmärkide saavutamiseks on vajalik arvuti ja interneti olemasolu info hankimiseks vm. Meie juurde on mugav sõita bussiga, lähim peatus on Laki. Peatusest Laki 11 majani on umbes 200 meetrit. Maja juures on rohkelt parkimise kohti ja parkimine on meil tasuta. Iga meie teenuse saaja ja tema juhtum on erinev, kuid kõik on võrdselt tähtsad. Sõltuvalt teenusest ja eesmärkidest juhendame ning õpetame nii teenuse saajat kui tema lähedasi. Mõni inimene kuhugi minemiseks tegevusjuhendajaga teekonna õppimist, teine vajab alati koos käimist. Mõnele piisab poe nimekirja koostamisest, teine aga vajab koos poes käimist. Sageli vajatakse tuge ametiasutustega suhtlemisel ja räägitud juttude selgitamist. Ka raha kasutamine on paljude jaoks muresid tekitav - ühine eelarve planeerimine on sageli abiks ja aitab muremõtteid lahendada. Tervise küsimused on elulise tähtsusega ning neisse suhtume tõsiselt. Aitame leida ka sobiva hobi- või töövimalusi ning pakume tuge tööle asumisel. Osutame teenuseid peamiselt inimese kodus, vajadusel asutuse ruumis. Tegevusjuhendajad on oma töös paindlikud, koostöös inimese enda ja tema lähedastega leiame inimese vajadustest lähtuvalt parima viisi toetuse pakkumiseks. Mõnele inimesele sobib käia teenuse saamiseks kodust väljas, et koos tegevusjuhendajaga teostada vajalikud toimetused. Teine inimene aga vajab kodus abi ja juhendamist. Eelistame oma töös üks-ühele juhendamist. MTÜ Mummi aastasündmuseks on Jõulude eelne ühine õhtusöök restoranis (osalus soovitav, kuid vabatahtlik).MTÜ Mummil on SKA nõustava lepingulise kontrolli piloothindamise (nov.2020) kvaliteedi kõrgeim hinne. MTÜ Mummi põhiväärtuseks on avatus ning motoks „iga inimene on eriline ja tähtis“. Peame oluliseks teenuse osutaja ja teenuse saaja vahelist avatud suhtlust, ausust, lugupidamist - nii jõutakse koos teenuse eesmärkide sõnastamiseni ning inimese jaoks vajalike toimetamisteni meeldivas koostöös. Teenuse eesmärkide saavutamine nõuab sageli inimeselt uute oskuste õppimist, pingutust, harjumustest loobumist ja uute kujundamist, koostööd tegevusjuhendajaga ja sageli ka erinevate ametnike ja asutustega. Kohtame aeg-ajalt teenuse kasutajaid, kes ootavad, et tegevusjuhendaja on see isik, kes teeb teenuse kasutaja eest miskit ära (näiteks koristab kodu, teeb süüa jne). See on vale ootus. Tegevusjuhendaja toetab ja juhendab inimest tema jaoks olulistes valdkondades ja tegevustes ning seeläbi suureneb ka inimese iseseisvus.