Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Merimetsa Tugikeskus MTÜ

Teenuseosutaja
Merimetsa Tugikeskus MTÜ
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Akadeemia tee 78, Tallinn Harju maakond 13520
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Merimetsa Tugikeskus asub maja II korrusel. Meie juurde saab bussiga nr 13 ja 36 peatus Pöörise. Bussid 9, 11, 13, 23, 24A, 36 ja 107 peatus Kadaka. Trollid 1, 3 ja 5 peatus Mustamäe. Maja ees on väike metsatukk ja lähedal on terviserada ja kergliiklusteed. Ligipääs ratastooli või rulaatoriga on tagatud. Oleme avatud tööpäevadel E -R. Meie eesmärgiks on tõsta inimese eneseusku, parandada tema iseseisvat toimetulekut ning pakkuda toetust töötamisel ja igapäevaelulistes tegevustes. Pakume teenusel olevatele inimestele personaalset lähenemist ning õpetame neile kõiki eluks vajaminevaid oskusi, s.h. julgustame ja motiveerime osa võtma erinevatest vabaaja tegevustest, õpetame eneseväljendus- ja suhtlemisoskust, söögi valmistamist, arendame käelisi oskusi (kleepimine, liimimine, voltimine, etiketistamine jmt). Meil toimuvad käsitöö- ja tekstiili- ning kangastelgede töötoad. Eesti keele-, positiivsuse-, keraamika-, muinasjutu-, vestlus-, kulinaaria-, kunsti -ja lauluringid. Meil on olemas ka trenažöörid ja jalgrattad. Toetame emotsioonidega toimetulekut ja õpetame eneseabi võtteid. Pakume abi ja tuge tööotsimisel ja tööandjaga läbirääkimistel. Pakume personaalset lähenemist igaühe individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Toetame distsipliini kujunemise harjumust, et oleks võimalik päevi sisustada eesmärgipäraste tegevustega. Teenust osutame eesti -ja vene keeles. Teenuse osutamisel lähtume erihoolekande kvaliteedijuhisest ning tagame teenusel olevatele inimestele kvaliteetse teenuse osutamise. Meil on päevaplaan, mis toetab inimese igapäevaelulisi tegevusi ning annab tema päevadele sisu ja mõtte. Teenusel osalemine aitab üles leida inimestel usu endasse. Individuaalsete suhtlemisoskuste arendamine on õpetanud meie inimesi suhtlema julgemalt ka väljaspool tugikeskust. Teenusel osalemise tulemusena oskavad inimesed kinni pidada veelgi paremini etiketireeglitest ja tunnevad ennast ühiskonnas seeläbi turvalisemalt ja kaasatumalt.