Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meriland OÜ

Teenuseosutaja
Meriland OÜ
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Redise tn 10-21 Laagri alevik, Saue vald Harjumaa 76401
Telefon
E-posti aadress

Teenuseid osutame isikute eluruumides Harjumaal- Maardus, Kiilis ja ka Tallinnas. OÜ Meriland osutab toetavaid erihoolekandeteenuseid alates 2015 aastast. Pakume toetatud elamise, igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenuseid. Enamus meie teenuse saajaid elab Maardus või Kiilis, mõned ka Tallinnas. Meie inimesed elavad üüri-, sotsiaal- või enda elamispinnal. Kiili kodu elanikud jagavad ühiselt suurt üürimaja, mistõttu meenutab sealne elukorraldus pisut kogukonnas elamise teenust. Peame oluliseks, et meie teenuse saajad elaksid võimalikult täisväärtuslikult ja oleksid aktiivsed ühiskonna liikmed. Enamik meie inimestest on hõivatud tööga või töölaadse tegevusega, mis valmistab neid ette tööle asumiseks. Toetame ja soodustame sotsiaalset aktiivsust ja suhete hoidmist/loomist enda lähedaste ning sõpradega. Korraldame mitmeid erinevaid väljasõite ja sündmusi - olgu nendeks siis ühised sünnipäevade tähistamised või harivalt meelelahutuslikud reisid põnevatesse Eesti paikadesse. Meie teenuse saajatel on äärmiselt mitmekesised hobid alustades maalimisest ja kalastamisest ning lõpetades vanade rataste remontimisega. Hindame elu, kus pingutused ja kohustused on tasakaalus puhkuse ning meelepäraste tegevustega. Toetuste pakkumise iseloom sõltub iga inimese individuaalsetest vajadustest. Mõnikord vajavad meie inimesed rohkem julgustamist ja motiveerimist, teinekord erinevate toetavate teenustega sidumist või füüsilist abi. Meil on palju häid partnereid erinevates valdkondades: arstid, psühhiaatrid, terapeudid, kogukonnateenuste pakkujad ja loomulikult eestkostjad ning perekonnad.