Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Teenuseosutaja
Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
Teenuse piirkond
Võru maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus ebastabiilse remissiooniga inimestele
Aadress
Kraavi tn 2a ja Kraavi tn 2b Võru linn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Meegomäe maja asub Võru linnast 5km kaugusel, männimetsa ja Kubija  järvega piirneval alal.  Samal territooriumil asub ka Lõuna-Eesti Haigla,  mis võimaldab erakorralise- ja eriarstiabi kiiret kättesaadavust (sh psühhiaatriline abi). Võru linna lähedus võimaldab suunata  ja julgustada meie inimesi kasutama  avalikke teenuseid, et olla kursis üldise kogukonda puudutava informatsiooniga  ning  leida  lisaks sobivat huvitegevust ja meelelahutust. Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel lähtume elukvaliteedi mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused ning isiklik areng. Selleks koostatakse koos inimesega tegevusplaan, et jälgida ja hinnata  oma eesmärkide saavutamist. Tegevusplaani koostamisel juhindutakse CARe metoodikast, et arvestada inimese tugevustega, tema soovide ja unistustega.   Teenustele on omistatud EQUASS kvaliteedimärk. Tegevusjuhendajatele lisaks on toetamas muusikaterapeut, loovterapeut, käsitöö- ja puutööringi juhendaja ning    hingehoidja . Eluruumid ööpäevaringse teenuse elanikele asuvad kahel korrusel, toad on 1-2 kohalised. Lisaks tegevusruumid, privaatsed istekohad ja kööginurgad.  Eluruumid on jaotatud eraldi üksusteks, mis kannavad nime Pääsukodu ja Männikodu. Maja ümber on aed jalutamiseks, privaatseks olemiseks ja taimedega tegelemiseks. Pöörame suurt tähelepanu liikumisharjumuste kujundamisel, tasakaalustatud toitumise  propageerimisel,  unehügieenil ning sõbralikul suhtlemisel ja heal huumoril. Lisaks saavad elanikud käia ujumas, spordisaalis ja välijõusaalis. Majas on võimlemisruum ja trenažöör, kus saab  treenerite juhendamisel  harjutada. Maja lähedal on disc golfi- ja terviserajad. Populaarsed on matkad loodusesse, töötajate ja elanike ühised  väljasõidud ja ekskursioonid. Oleme Eesti Spordiliidu liige ja osaleme aktiivselt Eriolümpia tegevustes. Ööpäevaringse erihoolekandeteenuse osutamiseks on  meil valminud  2020 aastal kaks peremaja tüüpi maja. Mõlemas majas on 4 korterit. Igas korteris on 5-6  privaatset magamistuba,  lisaks ühine elutuba, söögituba,  hügieeniruumid ja väike väliterrass. Igapäevases elukorralduses arvestatakse iga inimese jõukohase panusega, et oma tuba ja ühised ruumid oleksid puhtad ja korras ning iga korteri  elanik tunneks ennast turvaliselt. Toiduvalmistamisse, lauakatmisse ja laua koristamisse on kaasatud kõik elanikud. Hommikusöögi valmistavad elanikud ise koos tegevusjuhendajaga. Lõuna- ja õhtusöök tellitakse toitlustajalt. Tähtpäevade puhul valmistatakse sageli  kogu päeva või mitme päeva toit  ise. Kokkamine  pakub palju rõõmu ja kõik elanikud saavad olla kaasatud. Lisaks toiduvalmistamise õppimisele , õpivad elanikud tegema vajalikke majapidamistöid, kasutama kaasaegset  köögitehnikat ja koristusvahendeid. Korteris elamine  õpetab üksteisega arvestama,  ühisest seltskonnast rõõmu tundma, kohustusi täitma  ja vastutust võtma. Majade ümbruse eest hoolitsemine on elanike ülesanne. Tegevusjuhendajate initsiatiivil  on saanud heaks tavaks kaunistada tähtpäevade puhul  maja nii seest kui väljast. Maja ümbruse kaunistamine  on suunatud ka kogukonnale silmailu ja elamuse pakkumiseks, et väheneks  vaimse tervise raskustega inimeste sildistatus ja võõristamine.  Elanikud on kaasatud ja uhked, et saavad midagi omalt poolt kogukonnale pakkuda.  Võru linnas elamine  võimaldab suunata  ja julgustada elanikke  kasutama  avalikke teenuseid, olla kogukonna inimestega suhtlemises, õppida otsima vajalikku infot  ja huvitavat tegevust. Füüsilise aktiivsuse suurendamiseks on  majade lähedal  liikumisrajad, võimalus kasutada ümber Tamula järve terviserada, Koreli oja äärset puhkeala,  linna parke ja muid  rohealasid. Treenerite juhendamisel toimuvad regulaarsed kõnni- ja jooksutreeningud. Tegevusjuhendajad  innustavad elanikke planeerima  ühiseid ettevõtmisi ja väljasõite. Populaarsed on matkad loodusesse, taludesse, põnevatesse kohtadesse, mis loob hea meeleolu ja  laiendab silmaringi.