Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lootuserai OÜ

Teenuseosutaja
Lootuserai
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Aadress
Tuulemaa 10-17, Tallinn 10312
Telefon
E-posti aadress

Meie hoolikas firma tervitab Teid, pakume Teile professionaalset abi.

Kogu meie töö Teiega toimub koostöös sotsiaalkindlustusameti, meditsiinipersonali, töötukassa ja sotsiaaltöötajatega. Peame tähtsaks aktiivset ja meeldivat koostööd Teie pere ja lähedastega.

Kogu erihoolekandeteenuste osutamise aja saadab Teid meie kogenud, hooliv, mõistev ja osavõtlik tegevusjuhendaja. Moraali normidega arvestav töötaja kuulab Teid ja Teie perekonda, olulisi soove ja unistusi. Korraldab teie vajadustele vastavad vajalikud toimingud, näiteks eriarstide külastuste koordineerimine, arsti ettekirjutuse täitmise tagamine ja raviarstidega suhtlemine, kliendi ja tema pere konsulteerimise tervise halvenemise vältimiseks seisukorrast ja võimalikest tulevastest raskustest, korraldab riigiasutuste töötajatele visiite, loob nendega kontakte, samuti annab vajalikku nõu tekkivate probleemide ületamiseks ja parimate lahenduste pakkumiseks, aitab sisustada elu, arendab toitumisharjumusi, leiab sobivad tegevused nii kodus kui väljas.

Meie ettevõtte põhieesmärk on töötajate tugev enesekontroll ja korrektsus, et anda kliendile ja tema perekonnale lootust erinevate probleemide edukaks lahendamiseks, võimaldada kliendil tunda end ühiskonnas võrdsena ja vajalikuna, saavutada suurim iseseisvus ja enesekindlus, et muuta kliendi elu mitmekesisemaks, paremaks ja lihtsamaks.

Koos meiega on Teile abiks ka kogenud sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond: füsioterapeudid, psühholoogid, logopeed, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid jne. Koos eriarstidega valime välja vajaliku raviskeemi, mis põhineb kliendi tervislikul seisundil.

Spetsiaalsed ravimid ja hooldustooted, mida kliendid oma stabiilse seisundi säilitamiseks vajavad, ostavad kliendid või nende pere, meie töötaja aitab soetada tooteid parima hinnaga ja taotleda võimalikke hüvitisi.

Teenust osutatakse kliendi elukohas, mis on väga mugav. Meie hoolas personal on pühendunud parima võimaliku teenuse pakkumisele. Oleme tähelepanelikud kliendi vajaduste suhtes ja kuulame ära tema soovid, arvestame kliendi ja tema keskkonna psühhosotsiaalsete, esteetiliste ja vaimsete vajadustega. Valides meid, saate endale sõbra, kes andestan solvangud ja eksimused distsiplineeritud reaalsuses elava praktilise assistendi, kes tunneb huvi inimeste vastu.