Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lihula Südamekodu OÜ

Teenuseosutaja
Lihula Südamekodu OÜ
Teenuse piirkond
Pärnu maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Toetatud elamise teenus
Aadress
Tallinna mnt 37, Lihula linn, Lääneraana vald, Pärnu maakond 90303
Telefon
E-posti aadress

Lihula Südamekodu tegutseb aastast 2001. Lihula Südamekodus teenusel viibides on sinu ümber hoolivad inimesed ja saad tegeleda hobidega, mis teevad päeva rõõmsamaks. Oma tegevustes juhindume sotsiaalteenuste kvaliteedijuhistest ja märkame inimest nii tema mures kui ka rõõmus. Me leiame koostöös kõigile osapooltele sobiva lahenduse austades iga teenusesaaja põhiõigusi. Lihula Südamekodus on Sinu ümber inimesed, kes aitavad sul toime tulla asjadega, mida üksi on keeruline teha. Lihula Südamekodu ööpäevaringse erihoolekandeteenuse üksus on koduks 30-le psüühilise erivajadusega ja vaimupuudega inimesele. Asume Lihulas Oja 9. Meil on kolm 2019 aasta alguses valminud maja, igas majas elab kümme inimest, igaühel oma tuba. Igas majas on lisaks suur kööginurgaga puhkeruum ja lai terrass. Meie majad on linnas, aga samas suurest liiklusest pisut eemal. Tallinnast siia on 110 km, Haapsalust ja Pärnust 56 km. Lähim toidupood asub meist ligikaudu 400 meetri kaugusel, apteek ja perearst 450 meetrit, perearst samuti 450 meetrit ja raamatukogu 350 meetrit. Kultuurimaja asub 950 meetri kaugusel. Mõned meie elanikud kasutavad väga aktiivselt Lihula Gümnaasiumi kõrval asuvat välijõusaali, mis asub umbes 600 meetri kaugusel. Majade ümber on suur aed, mida koos tegevusjuhendajatega kujundatakse. Koos on loodud juba paar lillepeenart ja oma koha on leidnud mõned roosipõõsad ning õunapuud. Plaanis on luua veel kasvuhoone ja tarbeaed. Aias saab igaüks toimetada just nii palju kui soovib ja suudab. Ööpäevaringselt on tööl kaks tegevusjuhendajat. Tegevusjuhendajate ülesanne on igapäevaselt juhendada meie elanikke igapäevaelu toimingutes, tööpäevadel on võimalik vestelda psühhiaatriaõega. Meil on võimalik tegeleda erinevate hobidega: mängida palli, teha käsitööd, maalida, laulda jms. Lauluringi oleme kaasanud ka linnas elavad igapäevaelu toetatud teenuse saajad- koos nendega õppisime selgeks ettenähtud laulud ja käisime Viljandis laulupeol ning sellest on plaanis kujundada traditsioon. Toimuvad väljasõidud huvitavatesse paikadesse ja looduskaunitesse kohtadesse, elanikud ise organiseerivad töötajate toel endile tantsuõhtuid. Me töötame igapäevaselt ühise eesmärgi nimel, et kõikidel meie elanikel oleks aktiivne ja positiivsete elamustega päev hoolimata nende vanusest või erivajadusest. Me seisame oma elanike õiguste eest osaleda kogukonna tegevustes ning teeme kõik endast oleneva, et nad tunneksid end oma kodus turvaliselt. Lihula Südamekodu ööpäevaringse erihoolekandeteenuse üksus sügava liitpuudega isikule on koduks 10-le noorele inimesele. Osakond alustas tööd 2016. aastal aadressil Pärna tn 4, Lihula. Meie maja on linnas vaikses piirkonnas ja suurest liiklusest pisut eemal. Tallinnast siia on 110 km, Haapsalust ja Pärnust 56 km. Asume 3- korruselise maja 1. korrusel. Meil on 4 magamistuba, tegelustuba koos söögi- ja kööginurgaga, duššruum. Hoovis on õunapuuaed, kus saab palavatel päevadel varjus viibida ja hoovialal erinevaid pallimänge mängida ning jalutada. Korraga on tööl 2 koolitatud tegevusjuhendajat. Töötajad püüavad leida ja toetada igaühe individuaalseid võimeid ja oskusi ning aidata õppida uusi. Meie juures on ühelt poolt tagatud tervislikust seisundist tingitud toetus ja hoolitsus ning teisalt maksimaalne osalemine oma igapäevaelu korraldamisel. Ühiselt planeeritakse nädala tegevused ning seatakse eesmärgid tegevusplaanis. Toeks on siinjuures ka meie elanike lähedased ja eestkostjad. Tööpäevadel on toeks psühhiaatriaõde. Perearst asub 200 m kaugusel ja külastab meid regulaarselt. Vajadusel korraldame ka transpordi eriarstide vastuvõtule ja uuringutele. Igapäevaelu toetamise teenust osutame päevakeskuses „Päikesekiir“, mis asub Lihulas Tallinna mnt 37. Päevakeskuse töötab 2 tegevusjuhendajat, kes aitavad kliente igapäevaste toimingute ja asjaajamiste juures. Koos tehakse erinevat käsitööd, sporditakse võimetekohaselt ja viiakse läbi ühisüritusi, väljasõite. Koos tehakse väljasõite. Päevakeskusel on oma peenramaa, mille saadusi sügisel koos konserveeritakse. Ühiselt valmistatakse lõunasööke, kasutada saab dušši ja pesupesemise teenust. Toetatud elamise teenust osutatakse Lihulas Pärna tn 4 korteris. Korter on 3-toaline: on 2 magamistuba, ühine elutuba ja köök. Tegevusjuhendaja on toeks, abistajaks ja suunajaks kliendi iseseisva elu korraldamisel. Töötamise toetamise teenusel võimaldatakse töötada töölepinguga osalise tööajaga. Tegevusjuhendaja suunab ja toetab töö leidmisel, abistab vajalike dokumentide koostamisel, tööandjaga töötingimuste läbirääkimisel ja jääb kogu suunamise ajaks inimesele toeks. Lihula Südamekodu on võimaldanud teha töid oma asutuses heakorratöötajana, koka abina, koristajana.