Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Koeru Hooldekeskus

Teenuseosutaja
AS Koeru Hooldekeskus
Teenuse piirkond
Järva maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Ida tn.2, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Asume Koeru alevikus suure aia ja pargiga 4-korruselises hoones. Ühes osakonnas elab 30 inimest 1-2 kohalistes tubades. Tualettruumid ja pesuruumid on vahetult tubade juures ja ligipääsetavad ka ratastoolis elanikele. Toad on sisustatud eluks esmavajalikuga (voodi, öökapp, riidekapp, laud) ning soovi korral saab eelnevalt kokku leppides kaasa võtta või hiljem juurde soetada isiklikke asju (TV, mööbel jms). Igas osakonnas on olemas oma väike köök, kus on võimalik soovi korral meelepäraseid roogasid valmistada. Elutubades on olemas mugavad puhkenurgad, kus saab koos televiisorit vaadata. Maitsvad toidud valmivad 4 korda päevas meie oma maja suures köögis ning söömas saab käia kas ühises söögisaalis või einestada oma osakonnas. Kõigi teenusele saabujatega sõlmime ühiselu kokkulepped.  Meie majas on olemas päevakeskus, kus korraldatakse huvi- ja töötegevusi. Päevakeskuses on võimalik tegeleda näiteks erineva käsitööga: kangastelgedel vaipu kududa, heegeldada, tikkida ja kududa.  Soovi korral saab osaleda erinevates huvitegevustes: laulmine, näitlemine, kunst jm. Oluliseks peame tervist ja tervislikke eluviise, meil toimuvad 3x nädalas rühmavõimlemine ja liikumistegevused õues. Samuti, olles Eesti Eriolümpia Ühenduse liikmed, osaleme spordivõistlustel ja meil on regulaarsed kergejõustiku, jalgpalli ja talisporditreeningud. Lisaks ülemajaliselt korraldatavatele tegevustele pakutakse osakonnasiseselt meelepärast tegevust: ühisest ajalehtede lugemisest koroona mängimiseni. Külastada saab meie oma raamatukogu ning ka aleviku raamatukogu ja erinevaid kogukonna kultuuriüritusi. Fotograafiahuvilised saavad osaleda iga-aastasel Vaimupuu fotokonkursil. Suvel saab töötada meie oma aiamaal ning aastaringselt maja ümbruses heakorratöödel. Köögis saab abiks käia nõusid pesemas ning muidugi hoiavad kõik ise korras oma toa ja oma osakonna ühised ruumid. Õpetame õigeid koristusvõtteid ning vahendite ja tarvikute kasutamist. Tehnikahuvilistel on võimalik kaasa lüüa robootikaringi tegevuses. Neil, kellel suurem huvi õppida, aitame leida selleks sobivaid võimalusi, nt hea koostöö on meil Järvamaa Kutsehariduskeskusega ning meie inimesed on õppinud ka Astangul. Toetame tööalase ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel osalemist, eriti hea on koostöö Heaolu ja Taastumise Kooli ja Hobukooliga Järvamaal. Kogu majas töötab kokku 34 tegevusjuhendajat, kes on igapäevaelus toeks ja abiks. Igas osakonnas on päeval tööl 2-3 tegevusjuhendajat ning lisaks neile veel päevakeskuse kolm töötajat, öösel vastavalt teenusele 1-2 tegevusjuhendajat. Igal meie elanikul on ka oma kindel tugiisik, kes talle toeks ja abiks on (nt riiete ostmisel). Rahaasju ajada ning ametiasutusi külastada aitab sotsiaaltöötaja ja vaimset tuge pakub hingehoidja. Olulisematel pühadel toimuvad jumalateenistused ning võimalik on osaleda koguduste tegevuses ja käia lähedalasuvas kirikus. 24/7 on majas olemas meditsiiniõed ning kord nädalas toimub perearsti ja kord kuus psühhiaatri vastuvõtt kohapeal. Vajadusel on olemas veebikonsultatsiooni võimalus. Igapäevaselt aitab ravimite võtmist jälgida tegevusjuhendaja. Ravimid on meil nimeliselt pakendatult ning seega tagatud turvaline ja kontrollitud raviskeemi jälgimine. Samuti kontrollib jaendamisteenust pakkuv apteek hoolikalt ravimite võimalikke koosmõjusid ning koostöös arstidega korrigeeritakse vajadusel raviskeemi. Eriarstiabi vajaduse korral tagame transpordi ja saatja arstil käimiseks. Meie köögis valmistatakse tervislikke eripärasid arvesse võttes toite ka erimenüü alusel (laktoosivaba, gluteenivaba, püreestatud, diabeetikute menüü jms). Hooldusvajaduse korral on tagatud pädevad töötajad ning olemas vajalikud abivahendid. Meie töötajad on ennast koolitanud (CARe metoodika, Quality Rights inimõiguste koolitus, Verge metoodika) eesmärgiga pakkuda igaühele just sellist tuge nagu konkreetne inimene vajab. Püüame leida ja toetada igaühe individuaalseid võimeid ja oskusi ning aidata õppida uusi. Meie juures on ühelt poolt tagatud tervislikust seisundist tingitud toetus ja hoolitsus ning teisalt maksimaalne osalemine oma igapäevaelu korraldamisel. Ühiselt planeeritakse nädala tegevused ning seatakse eesmärgid tegevusplaanis. Toeks ja kaasarääkijaks on siinjuures ka meie elanike lähedased ja eestkostjad. Oma töös lähtume CARe metoodika põhimõtetest ehk toetume igaühe tugevustele. Asutusele on väljastatud Dementsusesõbraliku asutuse märgis ning Sotsiaalkindlustusameti poolt on hinnatud meie erihoolekandeteenuste kvaliteeti 2 läbivalt 2 punktiga (0-3 punkti skaalal kus max on 3 punkti) ehk on näha, et kvaliteedikriteerium või standard on peaaegu saavutatud, kuid vajab veel arendamist ning sellega süsteemselt tegeleme. Asutus on nimetatud ka Järvamaa 2020. aasta õppijasõbralikuks ettevõtteks, kuna leiame, et personali arendamises ja õppimises peitub meie klientide heaolu võti.