Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Koduhooldus OÜ

Teenuseosutaja
Koduhooldus OÜ
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Tartu linn, Sõbra 61
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Osutame teenust inimese juures kodus, mitte asutuse ruumides. Meil on olemas kontor, kus on vajadusel võimalik neutraalsel pinnal kohtumisi korraldada. Teenuseid osutades lähtume oma igapäevastes tegemistes Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisest ja Eesti erihoolekande kvaliteedijuhisest. Meie kõik tegevusjuhendajad on läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Osadel meie tegevusjuhendajatel on olemas ka tegevusjuhendaja kutse. Oma pädevuse hoidmiseks ja tõstmiseks osalevad meie tegevusjuhendaja pidevalt erinevatel täienduskoolitustel, et sulle võimalikult parimat teenust osutada.

Oleme valmis teenust osutama kõikidele sihtgruppidele nii eesti- kui ka vene keeles (sh osutame teenust ka kurttummale). Tegeleme iga teenuse saajaga individuaalselt. Meie teenuste eesmärgiks on sind ette valmistada iseseisvalt oma eluga toime tulema. Seega me tegeleme sinuga personaalselt ning arvestame sinu oskuste, võimekuse ja tervisliku seisundiga. Aitame, õpetame ja juhendame sind nendes tegevustes, milles sa abi vajad. Õpetame sulle sinu vajadusest lähtuvalt juurde uusi oskusi.