Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Tartu Mõisavahe

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Tartu Linn
Telefon
E-posti aadress

Meie kodus räägitakse üksteisega oma muredest ja rõõmudest. Igal inimesel on peres oma roll ja koostööd tehakse nii korterikaaslaste kui tegevusjuhendajatega. Meie kodus on eksimuste asemel õppetunnid ning tegevusjuhendajad toetavad, suunavad ja juhendavad elanikke nende tegemistes nii individuaalselt kui grupiviisiliselt. Meie kodu on asub korterites. Kõnniteed, ühistransport ja Tartu jalgrattaringluse võimalused aitavad elanikel mugavalt liikuda. Kõik linna pakutavad teenused on meil kättesaadavad, elanikud leiavad sobivad tegevused (töökoht, õppimisvõimalused, huvitegevus, kursused, rehabilitatsiooni teenused, poed, iluteenused jne). Meie kodus töötavad või õpivad kõik pereliikmed ning tegevusjuhendajad on neile toeks. Igale elanikule oleme leidnud meelepärase huvitegevuse nii kodus kui linnakeskkonnas. Soovijad käivad näiteks Aura keskuses saunas ja veekeskuses, linna üritustel osaletakse nii individuaalselt kui ühiselt ning ühtse perena tehakse väljasõite väljapoole Tartut (teatrikülastused, spaaelamused). Koos teiste Tartu üksustega käime väljasõidul, korraldame grillipidusid, jõulupidu, spordipäeva ja –laagrit. Meie kodus on oluline rääkida oma unistustest ja soovidest tegevusjuhendajale. Unistuste elluviimisel on olulisel kohal elanike igapäevane vaimse ja füüsilise tervise toetamine. Koostöös leiame üles iga elaniku tugevused, rakendame neid ja töötame igapäevaselt unistuste elluviimise nimel. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.