Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Tartu Laseri

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Tartu Linn
Telefon
E-posti aadress

Meie kodus saab rääkida oma tegevusjuhendajaga nii oma rõõmudest, muredest, takistustest kui võimalustest ning töötajad omakorda toetavad elanikke nende igapäevaelu tegemistes. Meie pereliikmetel on valikuvõimalused ja otsustusvabadus. Kodus arvestame teistega ja arusaamatuste korral räägitakse kõikide osapooltega – oluline on oma kokkuleppest ja lubadusest kinni pidamine. Oleme kõige linnaäärsem üksus Tartus Räni linnaosas Lõunakeskuse lähedal vaikses piirkonnas. Kodu lähedal asub bussipeatus. Kõik linna pakutavad teenused on meil kättesaadavad, elanikud leiavad sobivad tegevused (töökoht, õppimisvõimalused, huvitegevus, kursused, rehabilitatsiooni teenused, poed, iluteenused jne). Meie pereliikmed liiguvad ise vastavalt enda mõtestatud tegevusele ning suhtlevad nii eesti kui vene keeles. Mõned elanikud käivad tööl, teised treenivad kodus või käivad Tartu linnas rehabilitatsiooniteenusel. Kõik elanikud on leidnud endale kodu- või linnakeskkonnas sobivad tegevused ning tegevusjuhendajad toetavad ja juhendavad neid. Näiteks peetakse teemavestlusi, korraldatakse perekeskseid koosviibimisi, mängitakse lauamänge, osaletakse linna üritustel, tutvutakse vaatamisväärsustega, õpitakse kasutama arvutit ja telefoni vastavalt elaniku vajadusele ja soovile. Koos teiste Tartu üksustega käime väljasõidul, korraldame grillipidusid, jõulupidu, spordipäeva ja –laagrit. Meie kodus on oluline rääkida oma unistustest ja soovidest tegevusjuhendajale. Unistuste elluviimisel on olulisel kohal elanike igapäevane vaimse ja füüsilise tervise toetamine. Koostöös leiame üles iga elaniku tugevused, rakendame neid ja töötame igapäevaselt unistuste elluviimise nimel. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.