Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Tallinn Õismäe

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Tallinna linn
Telefon
E-posti aadress

Õismäe üksuses on keskküttega mugavad ja hubased korterid, kus on olemas kõik eluks vajalik. Igal elanikul on omaette tuba, ühiselt kasutatakse kööki ja olmeruume. Igapäevaselt on abiks tegevusjuhendajad, kes aitavad toimetulekut ja iseseisvust parandada. Päevade sisustamine sõltub elaniku võimetest ja soovidest. Oleme toeks ja abiks, et meie inimesed leiaksid just endale sobiva ja jõukohase töö või õpingud. Töö leidmiseks kaasatakse vajadusel Töötukassat ja Sotsiaalkindlustusametit ning tööle on võimalik asuda nii avalikule tööturule kui ka pikaajalisele kaitstud töö teenusele. Senine kogemus näitab, et sobiv töö on parim viis oma päevadesse mõtestatud tegevust leida Ühiselt hoolitsetakse nii kodu korrashoiu eest, kui panustatakse köögitoimkonda. Vastavalt võimalustele viime läbi ühiseid tegevusi ja võtame osa kogukonnas pakutavast. Elanike meelistegevuseks vabal ajal on järve ääres ning lähikonnas jalutamine. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.