Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Tallinn Mustamäe

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Kadaka tee 153A, Tallinn
Telefon
E-posti aadress

Meie kodus elavad psüühikahäirega (vaimse haigusega) elanikud, et saaksime parimal viisil arvestada nende diagnoosist tulenevaid vajadusi Mustamäe üksus asub looduskauni männimetsa all, läheduses asuvad park, kauplused, bussipeatused. Meil on hea ja kiire ühendus kesklinnaga, et käia kultuuriüritustel, linnas, muuseumis. Meil töötavad rõõmsad ja sõbralikud tegevusjuhendajad, kes on alati elanikele toeks ja abiks. Ühine eesmärk on usalduslik suhe töötajate ja elanike vahel ning igale elanikule sobilike tegevuste leidmine. Meie kodus toimuvad igapäevased vestlusringid, kus arutatakse päevakajalisi teemasid. Samuti pakume vastavalt elaniku soovile erinevad tegevustunde (käsitöö-, muusika-, kunsti-ja meisterdamisring jne). Iga inimene saab ise valida, milles ta soovib kaasa lüüa. Juhul kui elanik olemasolevatest ringidest endale sobivat ei leia, arutame läbi, millised on tema huvid ja püüame planeerida huvipakkuvad ja arendavad tegevused. Füüsiliselt hoiame ennast aktiivsena igapäevase võimlemise ja kõnnitundidega. Õues saab mängida korvpalli, lauatennist, sulgpalli ja jalgpalli. Meil toimub palju ühisüritusi, kus tähistame muusika ja tantsuga erinevaid tähtpäevi ning sünnipäevi. Töötajate juhendamisel valmistame igapäevaselt endale ise sööke ja hoiame kodud puhtad, igaüks panustab sellesse vastavalt oma võimekusele. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.