Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Jõgeva Piiri

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Jõgeva maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Jõgeva
Telefon
E-posti aadress

Meie Piiri üksuse kodud on kolmes korteris. Igal elanikul on oma tuba ning soovi korral on nad selle endale meelepäraselt sisustanud. Sõbraliku kodu loovad omavahelised head suhted, teineteisega arvestamine ja üksteise toetamine. Töötajatega on meie elanikel sõbralikud ja usaldusväärsed suhted, igapäevaselt toimuvad vestlusringid päevakajalistel teemadel, räägitakse nii rõõmudest kui muredest. Ka naabritega on meil hea läbisaamine. Jõgeva linnas elades on hea, et poed, ametiasutused ja arstiabi on lähedal. Meie elanikud saavad käia tööl OÜ-s Keerub ja õppimas Viljandi Kutseõppekeskuses valitud erialal. Meil on hea koostöö Puuetega Inimeste Kojaga, kes teevad kord kuus kokkusaamisi, ühiselt käiakse reisimas, telkimas ja peetakse pidusid. Meie elanikel on võimalus treenida spordikeskuses Virtus ja käia Kuremaal ujumas ning saunas. Head suhted on Jõgeva Allika üksusega, kellega koos korraldame ühisüritusi ja kokkusaamisi. Jõgeva Kultuurimajas käime kinos ja ka teatritükke vaatamas. Aastas korra oleme käinud ka Tartus teatris, bowlingut mängimas, korraldanud ekskursioone Jõgevalt väljapoole. Kodus aga tegeleme päris palju käsitööga, mängime lauamänge ja õpime läbi praktilise tegevuse uusi oskusi iseseisvamalt hakkama saamiseks. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.