Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Hoolekandeteenused Haapsalu Tamme

Teenuseosutaja
AS Hoolekandeteenused
Teenuse piirkond
Lääne maakond
Teenuse tüüp
Kogukonnas elamise teenus
Aadress
Haapsalu linn
Telefon
E-posti aadress

Haapsalu Tamme üksus asub Haapsalu linnas. Pakume üksuses kogukonnas elamise teenust kümnele psüühikahäirega (vaimse haigusega) elanikele kolmes erinevas korteris. Igas korteris on lisaks ühisele elutoale, köögile ja sanruumile igal elanikul ka omaette tuba. Ühes korteris on ka kahekohaline tuba, mis võimaldab ka hea sõbraga koos elada. Igal elanikul on õigus teha oma toas soovi korral muudatusi – värvida seinu, panna tapeeti või pilte seinale. Kuigi meie poolt on toas olemas kõik oluline ja vajalik, on igaühel võimalus osta endale meelepärane mööbel või võtta kodust kaasa isiklikud asjad. Tamme üksuses töötavad abistavad ja mõistvad tegevusjuhendajad, kes on elanikele alati kõiges toeks ning aitavad igale murele lahenduse leida. Tegevusjuhendajad aitavad leida igale elanikule sobiva huvitegevuse, toetavad teda tööl käimisel või koolis õppimisel. Elanikel on võimalik käia tööl just vastavalt enda oskustele ja võimetele. Näiteks pakub SA Hea Hoog töökeskus elanike toetuseks pikaajalist- ja lühiajalist kaitstud töö teenust aga ka toetatud töötamise teenust. Elanikel on võimalik töötada just nii palju kui tervis lubab ja jaksu on. Klienditööjuht teeb aktiivselt koostööd ka Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooliga, et elanikele oleks soovi korral võimalus ka õppima minna. Elanike eest hoolitsevad koolitatud ja hoolivad tegevusjuhendajad. Õppimise ja töise tegevuse kõrvalt on meie tegevusjuhendajad pühendunud ka elanikele igapäevaeluoskuste õpetamisele ja igapäevaelu huvitavamaks muutmisele. Koos tegevusjuhendajatega õpivad elanikud söögi valmistamist, koristustöid, enesehügieeni ja eelarve majandamist. Töötajad toetavad elanikke ka asutuste ja lähedastega suhtlemisel ning hobide ja huvitegevustega tegelemisel. Tegevusjuhendaja juhendamisel on elanikel võimalik teha käsitööd, meisterdada, laulda, sportida, tähistada tähtpäevi ja olulisi isiklikke sündmusi või osaleda Uuemõisa Kodu muusikaõpetaja poolt juhendatud muusikaringis ja käia aiamaal toimetamas. Haapsalu on imeilus linn, kus saame käia ka kinos, promenaadil või lossipargis jalutamas või korraldada linnuvaatlusmatkasid ja reise ka kodust kaugemale. Haapsalus korraldatakse ka palju erinevaid üritusi, millest osa võtta. Meie ettevõtte moto on “Tegusama elu kodud”. Pakume erivajadusega inimestele kodusid väikestes ja hubastes üksustes, mis asuvad kogukondades. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid tegevusi. Usume, et igal inimesel on omad tugevused, mida arendades saab ta elust rõõmu tunda.