Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Haraka kodu

Teenuseosutaja
Haraka kodu
Teenuse piirkond
Harju maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Aadress
Haraka tee 10 Maidla küla, Saue vald Harjumaa
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Haraka Kodu paikneb 25 kilomeetri kaugusel Tallinnast ja 6 kilomeetri kaugusel Ääsmäest Maidla küla keskuses. Haraka Kodu ümbritsevad looduslikud tingimused tagavad selle elanikele puhta õhu, vaikuse ja turvalisuse. Lähim veekogu asub 300 meetri kaugusel, kus on võimalik käia ujumas. Haraka Kodu paiknemine küla keskuses loob võimaluse puuetega noortele aktiivselt suhelda ja osa võtta ühiskondlikust elust, samuti loob Haraka Kodu uusi töökohti Maidla külas ja külaga piirnevatel aladel. Tänaseks on valminud üks peremaja, 3 boksiga ridaelamu ja peamaja, kus elab kokku 27 raske- ja sügava intellekti- ja liitpuudega noort inimest (alates 18 – eluaastast). Igas peremajas elab kuni 9 inimest ja valdavalt ollakse tubades üksinda. Haraka Kodu põhieesmärgiks on tagada elukestev õpetus, täisväärtuslik ja inimväärne elu ning aktiivne osalemine ühiskonna töö- ja eluprotsessides intellekti- ning liitpuudega inimestele. Pakume oma elanikele spetsiaalseid tingimusi elamiseks ja ka võimalusi  edasiseks arenguks. Meie elanikele pakuvad ööpäevaringset juhendamist ning abi vahetustega töötavad 26 tegevusjuhendajat, lisaks on igapäevaselt olemas füsioterapeut, tegevusterapeut, eripedagoog, muusikaõpetaja ja massöör. SA Haraka Kodu elanikel on võimalus kasutada õppekööki, käia soolakambris ja tunnetustoas. Haraka Kodul on oma buss, millega tehakse väljasõite ja ekskursioone. Kaks korda aastas on ühine väljasõit, üks kord kvartalis maja väljasõidud valitud kohtadesse. Samuti toimuvad igakuised üritused saalis - erinevad esinejad ja teatrietendused, bändid, noorteõhtud, kinohommikud, tegevusjuhendajate korraldustiimide üritused jpm. SA Haraka Kodus on kasutusel silmajälgimisseade Tobii PCEye Go. See võimaldab kasutada silmajälgimist lihtsa analüüsi teostamiseks (põhjus-tagajärg mängud, kognitiivsete võimete hindamine) kuni reaalse kommunikatsioonini. Igal inimesel on koht siin päikese all.