Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-Team OÜ (Rapla maakond)

Teenuseosutaja
E-Team OÜ
Teenuse piirkond
Rapla maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Piiri, Moka küla, Märjamaa vald, Raplamaa
Telefon
E-posti aadress

Meie ettevõte pakub toetatud elamise teenust inimese enda pinnal. See tähendab, et liigume inimese juurde - oleme mobiilsed ja osutame teenust Tallinnas ja Rapla maakonnas. Teeme ka Skype kaudu nõustamist, kui inimesel ei ole võimalik meiega kokku saada (nt haiguse, pandeemia vm põhjusel). Lähtume teenuse osutamisel teenusele suunamise otsuses toodud vajadustest. Keskendume valdkondadele, mis vajavad rõhutatud tähelepanu, kuid mitte jättes tähelepanuta muud. Meie eeliseks teenuse osutamisel on individuaalsus, sest saabudes inimese juurde, tegeleme ainult temaga. Teenuse raames aitame/toetame järgnevat: inimese vajaduste välja selgitamine, eesmärkide püstitamine, arstide leidmine, vajalike teenuste leidmine (nt psühholoog vm), vajadusel esimesele vastuvõtule kaasa minemine, dokumentide ajamine ametkondades, pangas asjade ajamine, eelarve planeerimine, söögi tegemise õppimine, kooli/töö asjade ajamine ja nõustamise organiseerimine, muude vajalike asjade organiseerimine (nt abivahendid, mööbel, pliit, remont jne), kodu koristamise õppimine, mitte vajalike asjade ära andmine. Kõik lähtuvalt inimesest – kellel ja millistes valdkondades abi vaja läheb. Meie ettevõttes töötavad kvalifitseeritud töötajad. Kuna töötame inimese juures kodus, ei ole meie töötajatel hajutatud tähelepanu, vaid töötame inimesega üks-ühele. See tähendab, et meilt saab alati 100% tähelepanu ning keskendutakse 100% antud inimesele. Enne tööle asumist selgitame välja igaühe reaalsed vajadused, õpime oma üksteist tundma, ja sellest lähtuvalt püstitame koos eesmärgid, millest teenuse osutamisel lähtuda. Inimest kaasame kõiges, mis teda puudutab. Tähtpäevi tähistame vastavalt nii, nagu oleme eelnevalt kokku leppinud. Meie juurde teenusele tulles võid olla kindel, et saad kaasa rääkida kõiges, mis sind puudutab. Sinu vajadused ja soovid selgitakse välja ja abistame sind lähtuvalt sellest. Kindlasti paranevad sinu igapäevaelu oskused - olgu selleks söögi tegemise õppimine või vajalike dokumentide vormistamine.