Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus MTÜ

Teenuseosutaja
Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus MTÜ
Teenuse piirkond
Jõgeva maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Võidu28, Avinurme alevik, Mustvee vald
Telefon
E-posti aadress

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus osutab igapäevaelu toetamise teenust Mustvee vallale kuuluvas Avinurme lasteaia hoones II korrusel. Ligipääs ratastooliga puudub. Päevakeskuses „ Lootos“ saavad teenusel viibivad inimesed omavahel suhelda, õppida söögitegemise oskusi ja arendada ennast igapäevaelus toimetulekuks: kodumasinate kasutamine, isiklik hügieen, tervislik toitumine, liikumine jne. Meie juures on võimalik võimalus tegeleda käsitööga: kangastelgedel vaipade kudumine, heegeldamine, meisterdamine, savitööga tegelemine. Oluliseks peame tervist ja tervislikke eluviise ning meie teenuse saajatel on võimalik kasutada kahel korral kuus Avinurme ujulat, kus on lisaks tavasaunale, aurusaun ja mullivann. Väga olulised on meie jaoks ühised tähtpäevade tähistamised, ekskursioonid, piknikute pidamised, teatrite ning kontsertide külastused. Tegevusjuhendajatel on tähtis roll teenuse saajate igapäevaelu toetamisel ja suunamisel. Vajadusel abistatakse asjaajamise toimingutel, arstide vastuvõttudel käimisel ning samuti kodus tekkivate probleemide lahendamisel. Juhendajad on sõbralikud ning valmis abistama kõiges ja igal ajal, kui abi vajatakse. Toetatud elamise teenust osutame inimestele nende endi kodudes, mis asuvad Avinurme alevikus ja Ulvi külas. Osadel toetatud elamise teenuse saajatel on isiklikud elamispinnad, kuid mitmel ka valla poolt üürile antud sotsiaalkorterid. Kõigil on olemas pesemisvõimalused ja igapäevaeluks vajalikud tingimused. Töötamise toetamise teenust pakume Avinurme hooldekodus, kus meil teenust saavad inimestel on võimalus töötada abitöölistena: töödeks on koristamine, hooldustöötajate ja kokkade abistamine.