Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ambla Kihelkonna Tugiteenused MTÜ

Teenuseosutaja
Ambla Kihelkonna Tugiteenused MTÜ
Teenuse piirkond
Lääne-Viru maakond
Teenuse tüüp
Töötamise toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Aadress
Tapa linn, Lasketiiru 3, 45107, Lääne-Virumaa
Telefon
E-posti aadress

Teenuse osutamiseks kasutame Tapa linna päevakeskust, raamatukogu, kultuurikoda. Kõik asuvad linna südames ja juurdepääs on tagatud ka liikumispuudega inimestele. Linnas hea bussiühendus, raudteeühendus, taksopeatus. Inimese juurde koju minnes on alati eelnevalt ühiselt kooskõlastatud päev ja kellaaeg. Pakume sulle sinu soovidega arvestades meelepärast vaba aja tegevust, julgustame osalema kogukonna avalikel üritusel, tuleme saatjana kaasa kui vajad kindlustunnet (kontsert, teater, kino), korraldame ühisüritusi erinevates Eestimaa paikades. Püüame arvestada kõigi soovide ja ettepanekutega. Me oleme teinud reise välismaale. Meil on sõbrad Soomes Turu linnas. Oleme toeks eluasemega seotud lepingute sõlmimisel, sobiva kodu leidmisel, kodu hoidmisel ja arvetega toimetulekuks aitame koostada eelarvet. Vajadusel teeme koos süüa sinu kodus, arvestades sinu võimalusi ja soove. Juhendame ja abistame sind majapidamistoimingutel, poes ostude sooritamisel, arstivisiitidel jm. Toetame sind töö otsimisel, töökaaslastega suhtlemisel ja tööandjaga läbirääkimistel. Oleme väike MTÜ ning oleme spetsialiseerunud täiskasvanud intellektipuudega inimestele. Iga inimesega tegeledes püüame talle piisavalt aega pühendada, arvestame iga omapäraga ja nõustame ning julgustame olema tugev ja enesekindel inimene. Korraldame ühiseid üritusi ja sünnipäevi. Teeme matkasid nii jalgsi, jalgrattaga kui ka ühistransporti kasutades, et õpetada ja julgustada iseseisvalt liiklema. Toetame ja nõustame sind lähedastega suhtlemisel ja külastamisel. Teeme grupis nõustavaid koolitusi, eriti oluliseks on kujunenud enese „mina“ tundmaõppimine ja väljendamine. Loodame, et saad juurde julgust ja iseseisvust ning toredad kaaslased, kellega koos midagi ühist teha.