Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AJK Kliinik OÜ

Teenuseosutaja
AJK Kliinik OÜ
Teenuse piirkond
Tartu maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Vaksali 17 a, Tartu linn
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

AJK Kliinik OÜ asub Tartu linnas ja osutab igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust. Pakume teenuseid inimestele, kes elavad oma kodus, olgu see siis nende isiklik elamispind, üürikodu või sotsiaaleluruum. Teenus on suunatud abistamaks inimesi, kelle sooviks on tulla toime ja arendada oma oskusi ning viia läbi muutusi enda igapäevases elus. Seetõttu ei ole meie koostegemised inimesega seotud meie kui teenuseosutaja ruumidega, vaid selle keskkonnaga, kus inimene kõige rohkem toetust vajab - olgu selleks siis inimese kodu, kool, töökoht, ametiasutused, raviasutus vm. Inimeste raskused enda eluga toimetulekul võivad avalduda väga erinevate probleemidena ja toetusvajadus seega samuti. Abistame inimesi nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamisel, õppimisel, töötamisel ja koduses elus, pereelus. Meie eesmärgiks on pakkuda inimesele teenust, mis arvestaks tema individuaalse vajadusega ja seega kujundame igale inimesele osutatava teenuse just tema vajaduste järgi. Meie prioriteediks on see, et teenuse raames kujuneks välja julgus ja oskus edaspidi olla iseseisvam. Peame oluliseks austada inimese enesemääratlust ja peame lugu inimese enda otsustusõigusest. Toetamaks inimesi sotsiaalsete oskuste ja suhete arendamisel, oleme loonud võimalused ühistegevusteks: meil on ühised väljasõidud, ekskursioonid, tähtpäevade tähistamised, matkad loodusesse, muuseumi, teatri ja kino külastused, jõulupeod, Riigikogu külastamine jne. Nende ühiste tegevuste eesmärgiks on uute kogemuste pakkumine, et tekiks rohkem julgust iseseisvalt proovida ja sotsiaalselt aktiivne olla. Lisaväärtuseks on omavaheliste kogemuste jagamine ja üksteise toetamine. Meie tegevusjuhendaja on inimese abistaja ja toetaja, pakkudes välja võimalikke lahendusi ja toetades eesmärgile jõudmist. Seega on võimalike tegevuste valdkond väga suur ja on seotud iga konkreetse inimese vajadustega. Koos inimesega teeme just tema isiklike eesmärkideni jõudmiseks tegevusplaani. Tegevusjuhendaja roll inimese toetamisel on nõuandev ja toetav, vajadusel tuleb tegevusjuhendaja kaasa ka arsti juurde, asjaajamistele, töövestlusele, koolikatsetele, kauplusesse sisseoste tegema või koju õpetama ahju kütmist. Oleme eesmärgiks võtnud eelkõige selle, et meie poolt pakutavad tegevused oleksid lihtsasti kättesaadavad ja neid oleks igaühel võimalik ka ise edasi praktiseerida: olulised on uued kogemused, julgus ja oskused kasutada ühiskonnas pakutavaid võimalusi. Meie tegevusjuhendajad on empaatilised, heade erialaste teadmiste ja oskustega, valdavad erinevaid nõustamismeetodeid ja omavad pikaajalist kogemust psüühikahäirega inimeste toetamisel.