Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AS Värska Sanatoorium

Aadress
Väike-Rõsna küla, 64034, Setomaa vald, Võru maakond
Piirkond
Võru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Osutame sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust aastast 2005 ja omame pikaajalist kogemust selles valdkonnas. Asume kohas, kus on puhas loodus, vaikus ja rahu. Lisateenustena pakume klientidele lõõgastavaid protseduure. Meie põhiväärtused on: Kvaliteet - pakume tõenduspõhist, eesmärgistatud ning usaldusväärset teenust, mis põhineb vastavalt kliendi vajadustele. Professionaalsus - meeskonnaliikmed on vastava hariduse ja kompetentsioskusega, pikaajalise kogemusega ja motiveeritud. Kliendikesksus - vaatleme klienti kui tervikut, lähtume iga isiku ootustest, vajadustest, väärtustest ja eesmärkidest. Hoolivus - me peame lugu inimlikest väärtustest: austame nii klientide kui töötajate väärikust, suhtume hoolivalt teenusel olijasse.