Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sihtasutus Perekodu

Aadress
Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandimaa
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
kov abivajavad lapsed
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Sihtasutus Perekodu osutab sotsiaal- ja haridusteenuseid lastele ja lastega peredele. Seisame laste ja perede heaolu eest ning oleme arvestatav partner omavalitsustele. Meie eripära on kompleksteenused. Rehabilitatsiooniteenuseid osutame alates 2000.aastast. Meie missioon on toetada oma tegevustega laste ja perede sotsiaalset toimetulekut ning heaolu. Rehabilitatsiooniteenuste osutamisel oleme spetsialiseerunud ennekõike intellekti- ja liitpuudega lastele ning kooliealistele noortele. Meil on pikaajaline kogemus autismispektri häiretega laste ja nende vanemate nõustamisel. Teenuse eesmärk on lapse arengu hindamine ja toetamine ning lapse ja tema perekonna toimetuleku parandamine. Arengu toetamiseks kasutame oma töös palju visuaalseid, mängulisi ja loovteraapilisi meetodeid ning vahendeid, nt meeltetuba, BodyOrbit ratsutamisseade, Tobii silmajälgimissüsteem, erinevad suhtlemisabivahendid jms.