Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Aadress
Sõle 16, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Regionaalhaigla rehabilitatsioonimeeskonnal on pikaajaline kogemus rehabilitatsioonivaldkonnas (tegutseme alates aastast 2006). Rehabilitatsiooniteenuse raames pakume füsio-ja tegevusteraapiat, psühholoogi nõustamist, loovteraapiat, õe teenust (toitumisnõustamine), logopeedi teenust, sotsiaaltöötaja nõustamist. Meile on teenusele oodatud eelkõige need, kellel on olnud insult, infarkt või trauma, on liigesprobleemid, käe funktsioonihäire, seljaprobleemid, liikumispuue, kõnehäire jms. Meil on professionaalne individuaalne lähenemine, sõbralik õhkkond, võimalus vajadusel suunata teiste erialaspetsialistide juurde. Sinuga koos leiame võimalustest lähtuvalt sobiva füüsilise aktiivsuse ja aitame leida tervisemurele lahenduse. Vajadusel vaatame üle toitumise, et vältida kehalist ülekoormust ja parendada füüsilist toimetulekut. Kui näiteks trauma või haiguse tõttu käsi enam nii hästi ei tööta, õpetame vajalikke harjutusi, et paraneksid käe liikuvus ja vastupidavus. Teeme erinevaid loomingulisi ja käelisi tegevusi, et käe liikuvust taastada. Psühholoog aitab õppida valu ja stressiga paremini toime tulema ning lõõgastuma. Aitab mõista seoseid füüsilise ja vaimse tervise vahel. Toetab kui muretsed oma tervise pärast. Füsio-ja tegevusteraapia teenuseid saame pakkuda ka kliendi tavapäevases keskkonnas, et toetada hakkama saamist igapäevaeluga. Õpetame tegevuspiirangutega toime tulema ning kasutama abivahendeid kodus ja/või tööl, et säilitada või taastada maksimaalne võimalik iseseisvus.