Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Ida-Viru Keskhaigla

Aadress
Ravi 10, Kohtla-Järve
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
kov abivajavad lapsed
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Meie kogenud meeskond ootab rehabilitatsiooniteenusele kuni 15-aastaseid lapsi, vähenenud töövõimega (sh puuduva töövõimega) isikuid ja vanaduspensioniealisi. Meie eesmärk on pakkuda igale inimesele just talle sobivaid teenuseid. Suhtume igasse inimesse individuaalselt ning meie noored ja pidevalt arenevad spetsialistid annavad endast parima, et aidata inimesel igapäevaelus edukalt toime tulla ja olla aktiivne ühiskonnaliige. Rehabilitatsiooniteenuste raames pakume ka majutusteenust. Haiglas viibimine ja toitlustamine kliendile on tasuta kehtiva rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava ja suunamisotsuse alusel. Kõrvalabi ja hooldamist vajavat inimest teenindab hooldusõde, hooldusteenust osutatakse tasuta. Taastusravi osakonnas statsionaarsel ravil on olemas sissepääs liikumispuudega, sh ratastoolis liikuvale inimestele: koridorid lubavad liikuda ratastoolis, palatid on avarad, ukselävesid ei ole, teraapiaruumidesse on lihtne sissepääs, olemas kaldtee ja lift. Rehabilitatsiooniteenuseid on võimalik saada nii selleks ettenähtud ruumides kui ka palatites. Füsioterapeudi grupiteenusena pakume teenuseid nii saalis grupis kui ka basseinis. Transpordiühendus linnade vahel on hea ja bussipeatused lähedal. Meil on individuaalne lähenemine inimesse ning me leiame iga inimesega kontakti. Oleme hoolivad ja tegusad!