Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProVida Kliinik OÜ

Aadress
Tähe 95, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

ProVida Kliinik OÜ tegutseb Tartus aastast 2010 pikaajalise rehabilitatsiooni- ja nõustamiskeskusena. Meie tugevuseks on lai valik nõustamisteenuseid, teraapiaid ja laialdane klienditöö kogemus. Uue lähenemisena kasutame Avatud Dialoogi meetodit, kus peame oluliseks inimest ja tema heaolu. ProVida klientideks on nii üksikisikud kui ka pered ja grupid. Kõik teenused ja spetsialistid on kättesaadavad klientidele meie endas asutuses. Igapäevaselt töötame erinevate sihtgruppidega nii laste kui ka täiskasvanutega ( logopeedilised probleemid sh lugemis- ja kirjutamisraskused, õpiraskused, võlaprobleemidega, psüühikahäiretega, hoolduskoormusega, perekondlikud raskused, kaassõltlastega, perevägivald, erinevad terviseprobleemid, psühholoogilised probleemid, sõltuvusprobleemid.). ProVida Kliinikut tuntakse just kui keerukamate juhtumitega tegutsejat. Oluliseks väärtuseks peame meie maja koos piiratud pargialaga, mis loob klientide privaatsuse ja toetab nõustamisprotsessi. Meie majas saate järgmisi teenuseid nii lastele kui ka täiskasvanutele: Psühholoogiline nõustamine (täiskasvanute ja laste psühholoogid), psühhiaatri teenus, tegevusteraapia, logopeedi ja eripedagoogi teenus, füsioteraapia (lisaks ka Auras ja jõusaalis), loovteraapiad, sotsiaaltöötaja teenus ja kogemusnõustamine. Parkimine hoovis ja maja ümber tasuta.