Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OÜ Vikingdigi (Altairkeskus Rehabilitatsioonikeskus)

Aadress
Ahtri 8 (II korrus)
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
psüühikahäirega tööealised isikud
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei