Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus

Aadress
Tondi 8A, Tallinn
Astangu 27, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Jah

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus arendab ja osutab puudespetsiifilisi teenuseid peamiselt nägemispuudega inimestele juba alates 2006 aastast. Teenuse raames toetatakse kliendi iseseisvat toimetulekut kõigis eluliselt olulistes valdkondades: kodustes majapidamistoimingutes, enese eest hoolitsemisel, õppimisel/töötamisel, vabaajategevustes, sobivate kommunikatsioonivõimaluste leidmisel ning erinevate toimetulekut toetavate oskuste omandamisel. Sotsiaaltöötaja toel saate ülevaate teenustest ja toetustest, mis aitavad igapäevaelus paremini toime tulla, suhtlemise- ja vaba aja veetmise võimalustest, kohanemiskursustest, sotsiaalprobleemidega toime tulemisest ja paljust muust. Eripedagoog õpetab kasutama kõnetoega telefoni ja arvutit, liikuma valge kepiga, juhtkoeraga või saatjaga, kirjutama arvutikirja pimekirja ja punktkirja, kasutama erinevaid abivahendeid, ja palju muud vajalikku. Füsioterapeut hindab füüsilist seisundit ning koostab individuaalse harjutuskava valudest ja pingetest vabanemiseks ning õpetab harjutusi tasakaalu parandamiseks. Tegevusterapeut aitab vähendada igapäevaelus ette tulevaid takistusi liikumisel, köögitoimingutes, töötamisel, õppimisel, abivahendite kasutamisel, kodu kohandamisel jne. Kogemusnõustajad annavad nõu ja praktilisi näpunäiteid nii emotsionaalsete kui ka füüsiliste takistuste ületamisel. Nõustatakse abivahendite kasutamisel, suhtlusvõrgustikes ja kohandatud vabaajategevustes osalemisel, kõnetoega arvuti ja telefoni kasutamisel jn