Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ VAU

Aadress
Vodja mõis, Viisu küla, Paide linn, 73202
Piirkond
Järva maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

MTÜ VAU osutab rehabilitatsiooniteenust looduskaunis Vodja mõisakompleksis. Meie sihtgrupiks on lapsed, pered ja täiskasvanud. Pakume teraapia- ja nõustamisteenuseid, kasutades erinevaid aktiivõppe programme, lisaks hobustele kaasame tegevustesse ka väiksemaid loomi: koer, kassid, jänesed ja kilpkonnad. Valdavalt toimuvad läbiviidavad tunnid õues: park, aed, jalutuskäigud metsa, juhendatud tegevused hobukoplis. Samuti kasutame teraapiatöös erinevaid loovtegevusi, näiteks viltimine, maalimine, savi- ja puutöö. Loomi kaasavast teraapiast ja nõustamistööst on abi neile, kes kogevad stressi, ärevust, depressiooni, kellel on probleeme suhetes teiste ja iseendaga, ennastkahjustav käitumine, traumaatilised kogemused ja sellest tulenev sotsiaalne isolatsioon. Läbi erinevate tegevuste koos loomadega õpime märkama, kuulama ja tähele panema nii iseennast kui ka teisi enese ümber. Nii kasvab teadlikkus enda tunnetest, emotsioonidest ja harjumuspärasest ehk alateadlikust käitumisest. Pikaajalise kogemuse põhjal täheldame, et nii laps kui täiskasvanu muutub looma seltsis avatumaks ja julgemaks, ta on altim oma mõtteid, tundeid ja käitumist analüüsima, oma hingemaailma mõtestama. Peame oma suurimaks väärtuseks mitmekülgsete võimalustega keskkonda, mis on loomulik ja ehe koos erinevate terapeutide ja nõustajatega.

keskkond
loodusfotograafia
loomateraapia