Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Aadress
Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa
Jüri 27, Võru linn, 65609, Võru maakond
Piirkond
Võru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Meie meeskonnal on pikaajaline töökogemus psüühilise erivajadusega täisealiste inimestega. Tegutseme aastast 2003. Põhimeeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, psühholoog, vaimse tervise õde, loovterapeut, füsioterapeut, eripedagoog ja kogemusnõustaja. Teenuse saaja eesmärgist ja vajadusest lähtuvalt on võimalik kaasata psühhiaatrit, tegevusterapeuti ja logopeedi. Lisaks individuaalsele ja grupinõustamisele on meie juures võimalik saada ka 35- päevalist majutusteenust, mille käigus toetatakse teenuse saajat intensiivselt eesmärgi saavutamisel erinevate spetsialistide poolt. Majutusteenusel olevad teenuse saajad saavad osaleda käelise tegevuse, puutöö ja muusikateraapia ringides. Majutusega teenusel on võimlik tellida sooja toitu või toitu ise valmistada. Vabal ajal on teenuse saajatel võimalik kasutada läheduses asuvaid terviseradasid, nautida männimetsa värskendavat õhku ning Kubija SPA teenuseid. Hea ühendus on 5 kilomeetri kaugusel asuva Võru linnaga. Teenuse saaja saab soovi korral rehabilitatsiooniteenuseid Võru kesklinnas töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik (Jüri 27) või Meegomäel asuva keskuse nõustamisruumides. Mõlemas kohas pakume individuaal- ja grupinõustamisi ning füsioteraapiat. Meeskond teeb tihedat koostööd teenuse saaja formaalse ja mitteformaalse tugivõrgustikuga. Meil on EQUASS sertifikaat ning tugineme EQUASSi kvaliteedipõhimõtetele. Oleme paindlikud ning arvestame teenuse saaja soovide ja eesmärkidega.