Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Lapsele Oma Kodu

Aadress
Tuleviku 7, Narva linn, Ida-Viru maakond
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

MTÜ Lapsele Oma Kodu tegutseb alates 1995. aastast, kui asus osutama teenust puuetega lastele ja nende peredele. 2017. aastast oleme täiendanud oma tegevust lisaks sotsiaalsele rehabilitatsioonile ka töörehabilitatsiooniga, projektidega (eri sihtrühmadele, ka rahvusvahelised) ning täiendkoolitustega (põhikoolitused: tugiisikud, kogemusnõustajad - koolitusel paneme rõhku nii teoreetilistele teadmistele, kui ka juhendaja käe all toimuvale praktikale vastavates asutustes). Meeskonda juhib Natalia Umarova, kes on sotsiaalteaduste doktor ja mitme erivajadustega laste ja nende perede toetamise raamatute autor ning 7. taseme andragoog. Teised meeskonna liikmed (psühholoogid, füsioterapeudid, logopeedid jne) on kõrghariduse ja pikaajaliste kogemustega spetsialistid. MTÜ tegevuste nurgakiviks on kompetentsus (nii teoreetiline kui ka praktiline) ja soov aidata inimesi (erivajadustega lapsi ja nende peresid, puuetega täiskasvanuid, töötuks jäänud isikuid jne).